Subsidieregelingen corona per provincie

Subsidieregelingen corona per provincie

Het coronavirus treft bedrijven in alle provincies van Nederland. Om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis worden er naast nationale maatregelen ook provinciale en regionale noodmaatregelen getroffen. We hebben per provincie voor je opgezocht van welke financiële steun je gebruik kan maken.

Groningen

 • Materiaalkosten (excl. BTW) benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19.
 • Kosten voor de inhuur van derden (excl. BTW) voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19.

Kijk voor meer informatie over vergoeding van gemaakte kosten door corona op de Anderhalve meter regeling van de provincie, Klik op deze link.

Nieuwe Advies subsidie Groningen binnenkort open! | SNN

Linkjes naar gemeentelijke initiatieven binnen de provincie: De gemeente Groningen biedt naast de landelijke steunmaatregelen ook regionale ondersteuning, Klik hier voor meer informatie.

Friesland

Kijk voor meer initiatieven op het gebied van subsidie voor de friese economie op de site van fryslan.frl

Verwijzingen naar gemeentelijke en regionale regelingen in Friesland:

De gemeente Opsterland biedt verschillende gemeentelijke regelingen aan. Vooral uitstel van gemeentelijke belastingen. Voor meer informatie over deze regelingen, klik op deze link.

De gemeente Westellingwerf biedt betalingsregelingen aan voor de gemeentelijke belastingen en verschuiving van aanslagen op de reclame- en watertoeristenbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

Overijssel

 • Subsidie voor ondersteuning bij het digitaal bereiken en bedienen van klanten en om te investeren in de digitalisering van producten of productieprocessen.
 • Voor de volgende activiteiten:
 • Aanschaf van producten of diensten voor digitale dienstverlening en/of verkoop. Deze dragen direct bij aan het vergroten van omzet en/of marktbereik, niet zijnde reclame- of advertentiekosten, of:
 • Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, digitale diensten en processen óf het verbeteren van bestaande producten, diensten of (productie)processen door toepassing van digitalisering. Voor meer informatie, kijk op overijssel.nl
 • Financiële MKB-voucher om te investeren in de toekomst, Klik hier voor meer informatie over deze MKB-voucher

Lokale en regionale alternatieven binnen de provincie:

Het platform Regio Zwolle Brigade biedt via de volgende link een mooi overzicht wat per gemeente aan regelingen kan worden aangevraagd, voor meer informatie, klik hier. Daarnaast heeft de gemeente Zwolle nog eigen regelingen, voor meer informatie klik hier.  

Drenthe

 • De Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD) heeft als doel om mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de ‘inzetbaarheid’ van hun medewerkers. Klik hier voor meer informatie.
 • Maatregelen als het opschorten van huur en uitstel van betaling gemeentelijke belastingen. Klik hier voor meer informatie.

Flevoland

Zuid-Holland

Hieronder vind je de lokale initiatieven:

De gemeente Molenlanden in Zuid-Holland biedt lokale noodsteun, voor de voorwaarden klik hier.

De gemeente Rotterdam heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om het MKB te digitaliseren. Klik hier voor meer informatie.

Ook de gemeente Hoeksche Waard biedt lokale noodsteun, Klik hier voor meer informatie. Ook biedt  deze gemeente vouchers aan voor ondernemers. Hier meer over weten? klik hier.

Zeeland

 • Dockwize heeft een SOS programma (snel ondernemers support) waarbij een team van experts intensief met ondernemers aan de slag gaat om niet alleen de crisis te overleven maar er ook sterker uit te komen.
 • Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen bij Impuls (komende drie maanden) een voucher aanvragen waarin een deel van de kosten voor het inhuren van een (financieel) adviseur wordt vergoed.
 • Impuls gaat kijken naar gebruikers van het participatiefonds en InnoGo! Die door corona schade hebben en gaat kijken waarin zij ondersteund kunnen worden. (bijvoorbeeld door uitstel van aflossing en of rente voor een aantal maanden). Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden binnen andere financieringsvormen.
 • VNO-NCW Brabant/Zeeland voorziet in uitleg en hulp bij de landelijke steunmaatregelen.

Kijk voor meer informatie op zeeland.nl Of op deze link van VNO-NCW Brabant/Zeeland

Noord-Brabant

 • 5 miljoen euro beschikbaar voor de Brabantse economie en werkgelegenheid
 • Overbruggingskrediet voor het innovatieve MKB
 • Uitbreiding werkgeverspunten
 • Accountmanagers per regio
 • Brabantleert.nl voor online cursussen

Kijk op brabant.nl/actueel voor meer informatie over bovenstaande regelingen.

Noord-Oost Brabant heeft het platform Noord-Oost Brabant werkt opgezet met een onderdeel over corona. Hier informeren zij over de landelijke regelingen, maar ook provinciale regelingen voor bijvoorbeeld ZZP’ers: Zie deze link.

Ben jij een Brabantse Start-up? Check deze link van Midpoint Brabant.

Kijk vooral ook eens op het platform werk-samen.nl, zij bieden in samenwerking met andere Brabantse platforms een mogelijkheid om personeel uit te lenen en op zoek kunt gaan naar (tijdelijk) personeel!

In Samenwerking met NL leert door is ook het initiatief https://www.brabantleert.nl/ opgezet. Dit platform is gericht op duurzame inzetbaarheid van personeel en biedt (om)scholingsopleidingen aan.

Voor meer informatie over de starterslift overbruggingslening, klik hier.

Ben je zzp’er in de provincie Brabant, en wil je weten wat jouw gemeente voor je kan betekenen? klik dan hier.

Linkjes naar gemeentelijke en regionale initiatieven binnen de provincie:

Voor meer informatie over initiatieven binnen de gemeente Breda, klik hier.

Voor het ondernemersloket van de gemeente Eindhoven, klik hier.  

De gemeente Eindhoven heeft via Brainport Eindhoeven ook een regionaal Noodfonds, Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie over uitstel van belastingen en heffingen in de gemeente Tilburg, klik hier.

Het Werkgevers Servicepunt in de regio Noord-Oost Brabant biedt een goed overzicht van landelijke en regionale regelingen die aangevraagd kunnen worden, klik hier voor meer informatie.

Noord- Holland

 • Online spreekuur voor ondernemers uit het netwerk van de provinciale MKB-instrumenten. Ondernemers krijgen antwoorden op vragen over ondersteuningsmaatregelen en de provincie brengt in kaart waar welke problemen spelen.
 • Het participatiefonds duurzame economie Noord-Holland en het Innovatiefonds Noord-Holland gaan soepel om met voorwaarden voor bestaande financieringen.
 • Het programma investering gereed innovatief MKB Noord-Holland om getroffen ondernemers te adviseren over steunmaatregelen en werkkapitaal.
 • Corona-overbruggingslening kan worden aangevraagd.

Voor meer informatie over bovengenoemde punten klik hier!

Linkjes naar gemeentelijke initiatieven binnen de provincie:

De gemeente Amsterdam heeft veel informatie op hun website, zo ook over huren. Voor meer informatie over huur en ander onderwerpen, klik hier.

De gemeente Gooische meren heeft veel informatie voor de lokale ondernemer. Bijvoorbeeld het Corona loket, klik voor meer informatie op deze link.  Daarnaast hebben ze het platform Gooise Meren voor elkaar opgericht.

De gemeente Hollands Kroon biedt een betalingsregeling aan voor de gemeentelijke belastingen, maar er is nog meer. Voor meer informatie klik op deze link.

Gelderland

Linkjes naar gemeentelijke initiatieven binnen de provincie:

Voor de regio Nijmegen, Arnhem & Wageningen heeft het platform The Economic Board een corona platform opgezet, voor meer informatie klik hier.

De gemeente Arnhem heeft een herstelagenda voor de Coronacrisis met een pakket aan investeringen Voor meer informatie over dit pakket klik hier.   

Binnen de gemeente Ede is het Support Your Locals initiatief opgezet, voor meer informatie verwijzen we je graag naar deze link. Voor meer informatie over het servicepunt en het ondernemersmagazine van de gemeente Ede klik hier.

De gemeente Apeldoorn biedt ook lokale hulp, bijvoorbeeld uitstel van gemeentelijke belastingen, voor meer informatie klik hier.

Limburg

 • MKB-coronacrisisplan: korte trainingsmodules en kennisuitwisseling om de moeilijke periode door te komen of juist stappen te zetten om sterker uit de crisis te komen.
 • LIOF: voorschotten op ontvangers van LIOF subsidie. Uitstel van aflossing en rentebetaling voor het Participatiefonds, Limburg Development Fonds en MKB-leningsfonds zijn andere mogelijkheden namens LIOF. Klik hier voor meer informatie
 • Corona-overbruggingslening
 • Overbruggingskrediet voor start en scale-ups.

Voor meer informatie over andere regelingen: klik op deze link.

Er zijn een aantal gemeentes die zelfstandig regelingen aanbieden:

Voor de gemeente Maastricht, klik hier. Zo bieden zij huuruitstel aan en kunt u andere ontheffingen aanvragen.

Voor de gemeente Sittard-geleen, zie deze link: https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus Zo is er bijvoorbeeld een voucher regeling voor het MKB om de bedrijfsstrategie aan te passen in samenwerking met KOERS.

Voor de gemeente Weert, klik hier.

Utrecht

Gemeentelijke initiatieven:

Voor meer informatie over initiatieven in Amersfoort, klik hier.  Of klik op de ze link.

Voor meer informatie over regelingen in de gemeente Utrecht, klik hier.

Of kijk op het Werkgeversservicepunt voor de regio Midden-Utrecht, klik hier.

Lees ook

Wij hebben ook een overzicht gemaakt van de beschikbare subsidieregelingen per provincie voor winkelgebieden. Dit overzicht is handig voor winkeliersverenigingen, ondernemerscollectieven, centrumorganisaties en gemeenten.

Advies nodig?

Heb je vragen over de subsidies omtrent corona? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Daniëlle van Voorst

Daniëlle van Voorst

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.