Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 is voor ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL-subsidie is voor alle bedrijven die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. 

Update

Vaststelling Q1 TVL en VGD met snelle definitieve uitbetaling

Vanuit de RVO ontvingen wij het bericht dat de RVO start met de vaststellingsverzoeken voor de TVL van Q2021. Het is dan belangrijk dat je snel reageert met de juiste informatie naar het RVO omdat je dan ook sneller het resterende bedrag aan steun ontvangt.

Wat is de vaststelling?

Bij de vaststelling bepaalt de RVO het definitieve subsidiebedrag waar je recht op hebt.  RVO gebruikt hiervoor de werkelijke omzetcijfers van het eerste kwartaal van 2021.

 • Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan krijgje na het eerdere voorschot van 80 procent, nu ook de resterende 20%.
 • Was het omzetverlies meer dan je had opgegeven, dan krijgt je nog meer dan 20% nabetaald.
 • Bij een lager omzetverlies krijg je minder dan 20% nabetaald of je moet (een deel van) het voorschot terugbetalen. Dat hangt af van de hoogte van het omzetverlies.

Wat is de deadline voor vaststelling TVL?

Je moet de werkelijke omzet van het eerste kwartaal 2021 vóór 1 oktober 2021 doorgeven.

Welke gegevens heeft de RVO nodig?

Je moet aan de RVO je werkelijke omzet zónder btw doorgeven. De RVO gebruikt gegevens die zij van de Belastingdienst krijgen. Vaak zal de RVO het formulier al grotendeels voor je hebben ingevuld. Controleer dit goed. Daarna dien je dan een akkoord te geven op het vaststellingsverzoek.
Als je zelf de daadwerkelijke omzet moet doorgeven of als het formulier niet correct door de RVO is ingevuld dan is het belangrijk dat er bijlagen als bewijs worden toegevoegd. Als de RVO om bewijs vraagt of als je zelf bewijs aanlevert dan duurt het wel langer voordat de definitieve subsidie wordt berekend.

Wat is zijn bewijsstukken van de omzet?

 • btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
 • een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
 • een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Meer weten? Kijk dan op  Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Aanvragen boven de €125.000 (mkb en grote ondernemingen)

Bij een TVL-subsidie van €125.000 of meer is extra controle nodig. Met een accountantsproduct bevestigt de accountant of accountants-administratieconsulent dat de opgegeven omzet klopt en dat de TVL-aanvraag aan de subsidievoorwaarden voldoet. De RVO controleert zo of de gehele onderneming niet boven het maximale steunbedrag uitkomt. Dit geldt vanaf deze TVL-periode ook voor mkb-ondernemingen.

Half augustus is het accountantsproduct voor de vaststelling beschikbaar. Ook zonder het accountantsproduct kunnen ondernemers al een vaststellingsverzoek indienen. Zij kunnen het accountantsproduct dan later toevoegen.

De RVO stuurt een bericht wanneer het accountantsproduct kan worden ingediend. Let op! In dit bericht staat dat je hiervoor twee weken de tijd hebt. Als dit niet lukt, moet je dit bij de RVO aangeven.  De RVO kan de termijn dan verlengen. Je krijgt om de twee weken een bericht ter herinnering van de RVO.

Belangrijk: de aanvraag kan door de RVO pas in behandeling worden genomen op het moment dat deze compleet is, dus inclusief het accountantsproduct. 

Maximale bedrag COVID-19 steun

Een onderneming mag in totaal niet meer dan € 1.800.000 aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector (maximaal € 270.000) en de primaire productie van landbouwproducten (maximaal € 225.000). Als het bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, geldt dit maximumbedrag voor de héle groep samen. Als ondernemers tijdens de vaststelling de staatssteungrens bereiken, wordt de subsidie naar beneden bijgesteld tot het maximaal toegestane bedrag.

Vaststelling Q4 2020 uiterlijk 1 september

Meerdere ondernemers hebben hun vaststelling van Q4 nog niet afgerond. Daarom is deze week een aanmoedigingsmail gestuurd. Uit de cijfers blijkt dat een flink deel van deze 20.000 ondernemers nog geld krijgt. Bij navraag door de RVO vertelden ondernemers dat ze het na de versoepelingen van de coronamaatregelen te druk hebben met ondernemen, of de deadline van 1 september 2021 ver weg vinden. In de mail van de RVO wordt alles nog uitgelegd met ook daarin de ruime terugbetalingsmaatregelen zonder rente voor ondernemers die te veel subsidie hebben ontvangen.

TVL Q1 voor starters

Startende ondernemingen kunnen vanaf 31 mei ook gebruik maken van de TVL. Het gaat hierbij om bedrijven die zich nieuw hebben ingeschreven bij de KvK tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 en geen onderdeel zijn van bestaande onderneming of groep. Voor deze ondernemers wordt de omzet van Q1 2021 vergeleken met die van Q3 2020 en dient er sprake te zijn van minimaal 30% omzetverlies. De berekende vaste lasten over het kwartaal zijn daarbij meer dan €1.500. Meer informatie en aanvragen kan hier. 

Aanvragen kan tot 12 juli 17:00 uur.

TVL Q1 voor grote bedrijven

Ook grote ondernemingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TVL Q1 kunnen een aanvraag doen voor de TVL Q1. Meer informatie over de voorwaarden: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Grote ondernemingen | RVO.nl | Rijksdienst

TVL telt niet meer mee voor NOW vanaf oktober 2020

De TVL en daarmee ook de VGD tellen niet meer mee als omzet voor NOW 3. Sinds de vaststelling van NOW 1 en 2 mogelijk is, ziet het kabinet zichtbaar dat de rekenmethode van de NOW er voor kan zorgen dat ondernemers in deze nog steeds moeilijke tijden geconfronteerd worden met een terugvordering en zo de schuldenlast voor deze ondernemers nog groter is geworden. INretail heeft dit al sinds het begin van het eerste steunpakket aangekaart en gelobbyd voor een andere berekening. Zo zijn er bijvoorbeeld in januari 2020 veel uren van 2019 uitbetaald of hebben medewerkers zelf ontslag genomen in de betreffende steunperiode zonder dat de ondernemer invloed had op de daling van de loonsom.

In de kamerbrief gaat het kabinet uitgebreid in op 2 mogelijkheden van ‘reparatie’:

 1. Een andere manier van berekening definitieve vaststelling in het geval van een gedaalde loonsom;
 2. De TVL niet langer tot omzet voor NOW 3 rekenen.

Het kabinet kiest vanwege diverse redenen, zoals het niet verder oplopen van de werkdruk bij het UWV, angst voor overcompensatie en misbruik, maar ook voor de prikkel van het in stand houden van de loonsom, voor de tweede optie. Daarbij komt dat NOW 3 nog niet is vastgesteld en de TVL tijdens NOW 1 (TOGS) en NOW 2 aanzienlijk lager was. Zeker voor het eerste kwartaal van 2021 heeft dit voor veel van jullie een positief effect op de NOW-vergoeding.

Accountantsverklaring TVL Q1 bij subsidiebedrag van € 125.000 of hoger

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming per kwartaal kan ontvangen, is verhoogd van € 90.000 naar € 550.000. Doe je een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vraagt RVO om bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring. Bij de vaststelling vraagt RVO om de werkelijke omzet van januari tot en met maart 2021 door te geven.

Welke accountantsverklaring je nodig hebt, hangt af van of jouw bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet. Let op: Op het moment dat meerdere rechtspersonen deel uitmaken van dezelfde onderneming en steun ontvangen, deze steun bij elkaar moet worden opgeteld voor wat betreft de maximale bedragen.

 • Als jouw bedrijf controleplichtig is, heb je een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig.
 • Als jouw bedrijf niet controleplichtig is, heb je een ‘samenstellingsverklaring’ nodig.

Meer informatie kan je hier vinden: Voorwaarden TVL Q1 | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst

Let op:  Vanaf 12 april 2021 is het verplicht de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met eHerkenning niveau 3 aan te vragen. Dit geldt voor TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021. We verhogen het niveau om het aanvragen veiliger te maken. Voor aanvragers met DigiD verandert er niets.

Gebruikt u nog eHerkenning niveau 1, 2 of 2+? Vraag dan nu eHerkenning niveau 3 aan. Voor TVL juni-september 2020 en TVL Q4 2020 blijft het tot 1 juli 2021 mogelijk om in te loggen met eH1, eH2 of eH2+.

Algemene informatie

 • TVL Q1 2021 kan vanaf 15 februari 2021, 12:00 uur tot 30 april 2021, 17:00 uur worden aangevraagd bij RVO.
 • De TVL-subsidie is voor alle bedrijven die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. 
 • De subsidie wordt berekend door het omzetverlies in de subsidieperiode te vermenigvuldigen met het percentage vaste lasten van de SBI code en het subsidiepercentage van 85%.

Aanvragen

Het aanvraagloket is op maandag 15-02 om 12:00 uur geopend. Aanvragen kan op dit moment alleen nog binnen de startersregeling en voor het grootwinkelbedrijf waarvoor aparte aanvraagformulieren zijn.

Het percentage vaste lasten per SBI-code is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) berekend met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook ondernemers met vaste lasten lager dan €3.000 euro kunnen nu een aanvraag indienen. De drempel vaste lasten is verlaagd naar €1.500. Dat wordt berekend met de normale kwartaalomzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.

Berekening

 • De subsidie wordt berekend door het omzetverlies in de subsidieperiode te vermenigvuldigen met het percentage vaste lasten van de SBI code en het subsidiepercentage van 85%.
 • Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x subsidiepercentage van 85% = hoogte subsidie.
 • De normale (referentie)omzet is de omzet van de onderneming in Q1 2019: januari, februari en maart 2019.
 • In onze adviestool kan je een berekening voor TVL Q1 inclusief de voorraadvergoeding maken. Zodra je inlogt op de mijn INretail-omgeving, dan zie je hieronder de rekentool:

Hoogte van de TVL-subsidie en VGD

 • Het minimale subsidiebedrag is €1.500 euro per kwartaal. Het maximale subsidiebedrag is €330.000 voor mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) en €400.000 voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Deze bedragen zijn per bedrijf, per kwartaal.
 • Gesloten non-food detailhandel krijgen een opslag van 21% van hun omzetverlies. De maximale opslag is €200.000. Dit bedrag komt bovenop de TVL subsidie van Q1 2021
 • Het bedrijf of de zzp’er stond voor 15 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. Op de vestigingseis zijn een paar uitzonderingen.
 • De TVL is opgedeeld in 3 kwartalen. Een ondernemer kan ieder kwartaal een nieuwe aanvraag doen voor TVL. Deze informatie gaat over het eerste kwartaal van 2021.

Veelgestelde vragen

Mijn bedrijf bestond nog niet in Q1 2019. Hoe bereken ik mijn referentieomzet voor Q1?

Bedrijven en zzp’ers die zich na 1 januari 2019, maar voor 30 september 2019 hebben ingeschreven:

 • De referentieomzet is de omzet in het eerste gehele kalenderkwartaal, na de maand waarin is gestart. Dus bij een inschrijving op 15 mei 2019, is de referentieomzet Q3 2019: juli, augustus, september 2019.

Bedrijven en zzp’ers die zich na 30 september 2019, maar uiterlijk 30 november 2019 hebben ingeschreven:

 • De referentieomzet is de omzet in de eerste drie kalendermaanden na de maand waarin is gestart. Dus bij een inschrijving op 15 oktober 2019, is de referentieomzet van november 2019, december 2019 en januari 2020.

Bedrijven en zzp’ers die zich na 30 november 2019 en uiterlijk 29 februari 2020 hebben ingeschreven:

 • De referentieomzet is de omzet vanaf de start van de activiteiten tot en met 15 maart 2020, gedeeld door het aantal maanden actief in bedrijf, keer drie. Dus bij een opening op 1 januari 2020 berekent de ondernemer de gemaakte omzet tot 15 maart 2020, gedeeld door 2,5 en dan keer 3.

Bedrijven en zzp’ers die zich tussen 1 maart en 15 maart 2020 hebben ingeschreven:

 • Hun referentieomzet is niet vast te stellen. Zij ontvangen het minimumsubsidiebedrag. Bij de opening van TVL Q1 2021 ontvangt de ondernemer minimaal €750. Dit bedrag wordt verhoogd naar €1.500. Zodra die wijziging is verwerkt, ontvangt de ondernemer een extra betaling.

Hoe zit dat met de voorraadvergoeding in Q1?

 • Gesloten non-food detailhandel krijgen een opslag van 21% van hun omzetverlies. De maximale opslag is €200.000. Dit bedrag komt bovenop de TVL subsidie van Q1 2021.
 • Gesloten non-food detailhandel krijgen een opslag 21% bovenop het vaste lasten percentage.
 • Gesloten non-food detailhandel, die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het handelsregister, ontvangen een vaste opslag van € 101.
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.