Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - Q2

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – Q2

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het tweede kwartaal lijkt veel op zijn voorlopers. Er zijn drie punten die er voor de retail uitspringen:

 • De optie om te kiezen voor een vergelijking met Q2 2019 of Q3 2020 om de omzetdaling en subsidie te bepalen;
 • De verhoging van de vergoeding van 85% naar 100%;
 • Het ontbreken van de voorraadvergoeding.

Opening voor de TVL Q2 opent naar verwachting midden juni.

Rekentool TVL Q2


Algemene voorwaarden | Q2 2021

Onderstaande TVL-voorwaarden gelden voor alle ondernemingen:

Omzetverlies en vaste lasten

Jouw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3kwartaal van 2020.Je kan zelf kiezen welke referentieperiode  het gunstigste is: Q2 2019 of Q3 2020.

De vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van het bedrijf hoort.
Let op: het gaat om de berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Wat verstaat RVO onder omzet en vaste lasten?

Vaste lasten: Voor de berekening van de vaste lasten gebruiken we het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van de branche. Dit is het percentage vaste lasten. De werkelijke vaste lasten hoef je dus niet op te geven. Voor de Retail non-food is dit percentage 15%.

Omzet: Onder omzet word verstaan alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als je een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, kan je de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van jouw btw-aangifte gebruiken als omzet.

Lees meer over percentages vaste lasten

KVK-gegevens

 • Zowel mkb- als niet-mkb ondernemingen komen in aanmerking.
 • Het bedrijf is vóór 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je hebt je na 30 juni 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • De hoofdactiviteit waarmee jouw onderneming op 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister van KVK telt.
  Alleen als je voor TVL juni tot en met september 2020 na een herbeoordeling of bezwaar TVL ontving voor een andere SBI-code, kom je ook met deze SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem kiest in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.
  Lees meer over de hoofdactiviteit
 • Alleen als je SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.10 als hoofdactiviteit heeft en SBI-codes van nevenactiviteiten die recht geven op TVL hebt, kom je in aanmerking met een nevenactiviteit. Het aanvraagsysteem kiest automatisch de gunstigste SBI-code.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden aanvullende voorwaarden.

Financiële gezondheid

 • Jouw bedrijf was op 31 december 2019 geen ‘onderneming in moeilijkheden’.
 • Jouw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Aan jouw bedrijf is op het moment van aanvraag geen surséance van betaling verleend.
 • Na het krijgen van de subsidie mag je in totaal niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen op basis van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (PbEU 2020, C 91 I). Let op: als jouw bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, dan geldt dit maximumbedrag voor de hele groep samen. 

Vestiging

 • Jouw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het Handelsregister van KVK.
 • Minstens één vestiging van jouw bedrijf heeft een ander adres dan jouw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet je bij jouw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. 

Aanvullende voorwaarden | Q2 2021

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Aanvraag van € 125.000 of hoger

Bij aanvragen van € 125.000 of hoger vraagt RVO om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring. Voor TVL Q2 2021 zijn hierover nog geen specifieke details bekend. We gaan er vanuit dat er een soortgelijke systematiek geldt als voor de TVL Q1.

Tim Brussel

Tim Brussel

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.