Corona en zieke medewerkers

De basisregel van het RIVM is dat medewerkers (en uiteraard ook consumenten) thuisblijven bij klachten. En als je klachten hebt, dat je je dan ook laat testen. Wat mag je nu van je medewerkers vragen? Want de quarantaineverplichtingen hebben grote consequenties voor jouw winkel en met name de bezetting. Hoe ga je om met zieke medewerkers? We hebben een aantal belangrijke vragen én informatie over quarantaine gericht aan je medewerkers, voor je opgesteld.

Wanneer medewerker in quarantaine?

Via de Quarantainecheck van de Rijksoverheid kan je bepalen of een medewerker in quarantaine moet of niet.

Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Dit geldt alleen als er geen klachten zijn. Heb je wel klachten dan dien je je te laten testen. Je kan altijd een check doen op quarantainecheck van de Rijksoverheid:

Quarantainecheck


Medewerker positief getest?

Als een werknemer positief is getest, dan is het advies om contact op te nemen met RIVM of GGD voor verder advies. Als werkgever ben je niet verplicht om het te melden bij de GGD. Een bedrijfsarts is dat wel verplicht. Verder moet je als werkgever maatregelen hebben genomen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen onder medewerkers. Wanneer het gegrond is en/of de voorkeur ernaar uit gaat om het gehele team thuis te laten, dan hebben de medewerkers recht op loondoorbetaling.

Medewerker in quarantaine, wat nu?

Als de medewerker niet ziek is dan kan je de medewerker opdracht geven tot het uitvoeren van andere werkzaamheden die de medewerker thuis kan uitvoeren. Daarbij kun je denken aan administratie, webshopwerkzaamheden, het bijhouden van de website en social media, het prijzen van artikelen. Als deze werkzaamheden niet voorhanden zijn dan is ons advies om de medewerker te stimuleren om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk om bij te blijven, juist nu in deze tijd. Leren hoeft allang niet meer in de schoolbanken plaats te vinden, maar kan eenvoudig online. Met goede verkooptechnieken en het gastvrij benaderen van jullie klanten kan het verschil worden gemaakt. Daarom hebben wij een selectie voor je gemaakt voor jou en je medewerkers (deze e-learnings zijn kosteloos).

Contactonderzoek, hoe zit dat?

Een belangrijk onderdeel om de bestrijding van de COVID19 tegen te gaan is het contactonderzoek. Als er sprake is van een besmetting zal een onderzoek worden opgestart bij de contacten van de patiënt. Het doel is om contacten zo vroeg mogelijk op te sporen en deze mensen worden mogelijk gecontroleerd op ziekteverschijnselen. Met als doel om zo veel mogelijk te voorkomen dat meer mensen het COVID-19 virus krijgen. Het kan daarom zeer handig zijn om vooraf al de gegevens van de klant te noteren (volgens AVG-richtlijnen uiteraard).

Wanneer een klant een aankoop doet kan je aan jouw medewerkers vragen of zij de aankoop willen koppelen aan de klant. Voordeel is dat de klant makkelijk te achterhalen is (mocht er sprake zijn van Corona). Tevens zorg je er meteen voor dat jouw klantenbestand up-to-date is (wat weer goed toepasbaar is voor andere zaken, waaronder ken je klant). Medewerking is niet verplicht, maar door het toe te lichten zal er veel begrip zijn onder de klanten.

Is er sprake van corona op de werkvloer en moeten jullie zelf het contactonderzoek doen? Gebruik dan onderstaand belscript.

Beleid GGD: besmetting op de werkvloer

De GGD adviseert bij een besmetting op de werkplek, op basis van de situatie en de soort werkplek, een combinatie van de volgende maatregelen te nemen:

 • Informeer de bedrijfsarts/ arbodienst en overleg met de GGD over de te nemen stappen;
 • Stuur de desbetreffende werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren indien hij/zij gedurende 24 uur volledig klachtenvrij is;
 • Ventileer de werkruimte(s) waar de werknemer is geweest minimaal een half uur;
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals kassa, toetsenbord, trapleuningen, deurklinken, en dergelijke met alcoholhoudende vloeistof/ doekjes;
 • Noteer met welke personen met de besmette medewerker nauw contact heeft gehad (binnen 1,5 meter en langer dan vijftien minuten). Informeer deze werknemers en laat ze (indien mogelijk) preventief tien dagen thuiswerken;
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin onder andere: een extra oproep om alert te zijn op luchtwegklachten en deze te melden, en informatie over de door het bedrijf genomen/te nemen maatregelen. Daarbij is speciale aandacht gewenst voor zorgen bij kwetsbare werknemers.
 • Wanneer het personeel de aankopen heeft gekoppeld aan het klantensysteem kan de GGD of jijzelf (bepaalt GGD) contact opnemen met de klanten die tegelijkertijd met de betreffende medewerker in de winkel aanwezig waren. Mocht je dit zelf moeten doen, gebruik dan onderstaand belscript.

Wat we helaas zien is dat veiligheidsregio’s en de GGD hun eigen beleid hebben over een mogelijke sluiting. Dus dat maakt het lastig voor INretail om hier naar jou meer duidelijkheid over te geven. BELANGRIJK: Als altijd de 1,5 meter in acht wordt genomen is het risico veel kleiner dat de GGD aangeeft dat de medewerkers allemaal in quarantaine moeten.

In ieder geval blijft het bij een Corona-besmetting belangrijk om de inventarisatie te doen wie van het team in nauw contact is geweest met de besmette medewerker en om je winkel ook goed te reinigen. Preventief kun je er uiteraard voor kiezen om al je medewerkers te laten testen.

Let op dat je naast de hiervoor genoemde maatregelen, ook mogelijk de plicht hebt om je verhuurder of het winkelcentrum te informeren dat je medewerker is besmet met Corona.

Corona FAQ


Belscript contactonderzoek

Indien de GGD vraagt of jullie zelf het contactonderzoek willen doen, is onderstaand script bruikbaar.

 • Goedendag, u spreekt met (naam winkel). Spreek ik met (naam persoon)?
 • U heeft afgelopen (datum) onze winkel in (plaats) bezocht, klopt dat?
 • Helaas is een van onze medewerkers die die dag werkzaam was, positief getest op COVID-19. Wij hanteren uitgebreide en strikte hygiënemaatregelen, maar uit voorzorg willen wij u hier wel graag over informeren en niet dat u het via via hoort. 
 • Wij hebben zelf de GGD al gesproken en vanwege de capaciteit hebben zij ons geadviseerd zelf contact op te nemen met de klanten die in de winkel aanwezig zijn geweest toen de betreffende winkelmedewerker aanwezig was. 
 • Hopelijk heeft u nog geen klachten, maar houd uw gezondheid in de gaten. Mocht u last krijgen van een van de bijbehorende symptomen, maak dan een afspraak voor een test.
 • Nogmaals, wij willen u niet ongerust maken, maar wilden u wel graag informeren. Zelf hebben wij in de tussentijd ook de nodig maatregelen getroffen.
 • Als er nog vragen zijn, kunt u het beste contact opnemen met het RIVM of de lokale GGD.

Bij vragen over de besmette medewerker kun je laten weten dat je daar verder niet op in mag gaan volgens de AVG-richtlijnen. Verder kun je laten weten wat jullie in de winkel gedaan hebben en dat de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen zijn.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.