Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Op 1 januari 2024 treedt de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in werking. Het doel van deze verplichting is om inzicht te krijgen in het reispatroon van werknemers en de bijbehorende milieueffecten. Door gegevens te verzamelen wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan het klimaatbewustzijn in Nederland en eventueel aan te zetten tot het verminderen van CO2-emissies. Maar wat betekent dit precies voor jou als werkgever?

Wie moet rapporteren?

Werkgevers die op 1 januari 2024 minimaal 100 werknemers in dienst hebben vallen onder de rapportageverplichting. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) kijkt jaarlijks op 1 januari naar het aantal werknemers dat in dienst is. Gedetacheerde werknemers, uitzendkrachten en oproepkrachten worden niet meegenomen in dit aantal. Iemand telt volgens de rapportageverplichting namelijk alleen als werknemer wanneer deze werkt op basis van een arbeidsovereenkomst waarin ten minste 20 uren betaald werk per maand is overeengekomen.

Wanneer je als werkgever geen mobiliteitsvoorzieningen beschikbaar stelt, zoals een reiskostenvergoeding, vervoersbewijs voor het openbaar vervoer of fiets, val je niet onder de rapportageverplichting. Indien je als werkgever een deel van de werknemers geen mobiliteitsvoorzieningen aanbiedt, dan blijven die werknemers voor het woon-werkverkeer van de rapportageverplichting buiten beschouwing.

Volgens de cao Retail Non-Food is het uitkeren van een reiskostenvergoeding geen verplichting, met uitzondering van werknemers in de woonbranche voor het werken op een andere plaats. Op deze pagina kan je meer lezen over de reiskostenvergoeding.

Gegevens rapportageverplichting

Om te voldoen aan de rapportageverplichting personenmobiliteit moeten werkgevers verschillende gegevens aanleveren bij de RvO. Heb je meerdere vestigingen in Nederland die onder hetzelfde KvK-nummer zijn ingeschreven? Dan heeft de rapportage betrekking op al deze vestigingen samen. De gegevens houden in ieder geval in:

  • Het aantal door werknemers gereisde kilometers voor woon-werkverkeer en/of zakelijk verkeer. Daarbij ziet het woon-werkverkeer op reizen tussen de woon- of verblijfplaats van werknemers en de locatie waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht.
  • Een onderverdeling van het aantal kilometers op basis van het vervoermiddel en brandstoftype, bijvoorbeeld de combinatie auto-benzine. Vliegreizen en reizen met een vaartuig vallen niet onder het besluit en hoeven niet te worden gerapporteerd.
  • De CO2-uitstoot wordt automatisch berekent op het digitale formulier bij de RvO.
  • De vraag of je als werkgever mobiliteitsvoorzieningen ter beschikking stelt, zoals een reiskostenvergoeding, vervoersbewijs voor het openbaar vervoer of fiets

Wanneer rapporteren?

De rapportageverplichting houdt in dat je jaarlijks vóór 1 juli een opgave doet over het voorgaande kalenderjaar. Wanneer je als werkgever verplicht bent te rapporteren, moet je dus uiterlijk 30 juni 2025 voor de eerste keer jouw gegevens over kalenderjaar 2024 invullen.

Hoe rapporteren?

Rapporteren doe je door middel van een digitaal formulier bij de RvO, nadat je bent ingelogd via eHerkenning. Als lid van INretail kan je eHerkenning met korting aanvragen via onze ledenwinkel.

Wat gebeurt er na het indienen van de rapportage?

De ingevulde gegevens worden opgeslagen in de database van de RvO. Hierna ontvang je als werkgever een rapportage waarop de door jou ingevulde gegevens worden weergegeven met de daarbij behorende CO2-uitstoot. Dit geef je een inzicht in de duurzaamheid van de mobiliteit van jouw werknemers.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.