Loontabellen

Update cao en loontabellen 2023

Op 10 november heeft de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao per 1 januari plaatsgevonden. Het belangrijkste onderwerp wat op tafel ligt is de loonsverhoging. Ook voor wat betreft de loonsverhoging van medewerkers die reeds meer verdienen dan het maximum van de schaal. Over de loonsverhoging is nog geen consensus bereikt.

Stijging wettelijk minimumloon (WML)

Omdat er vooruitlopend op de verhoging van het wettelijk minimumloon reeds een extra verhoging van 2,5% is gegeven per 1-7-2022, resteert er nu nog een verhoging van 7,46% om op gelijk niveau te komen met de verhoging van het WML van 10,15% per 1 januari. De verhoging van het WML heeft sowieso grote invloed op de lonen in het loongebouw van de cao Retail Non-Food, omdat de lagere schalen door het nieuwe WML worden ingehaald.

Zodra er meer bekend is over de uitkomsten van de onderhandelingen, wordt de informatie op deze pagina aangevuld en kunnen we nieuwe loontabellen publiceren.

Wettelijk minimumloon per 1-1-2023

Per 1 januari 2023 zijn de volgende bedragen vastgesteld als het nieuwe WML:

Leeftijd:Wettelijk minimumloon per maand:Uurloon bij 38 uur:Uurloon bij 37 uur:
21 jaar € 1.934,40  €    11,75  €    12,07 
20 jaar € 1.547,50  €      9,40  €      9,65 
19 jaar € 1.160,65  €      7,05  €      7,24 
18 jaar €     967,20  €      5,88  €      6,03 
17 jaar €     764,10  €      4,65  €      4,77 
16 jaar €     667,35  €      4,06  €      4,16 
15 jaar €     580,30  €      3,53  €      3,62 

Deze bedragen worden elk half jaar geïndexeerd. Per 1 januari 2023 is er niet alleen sprake van een indexatie, maar wordt er ook een bijzondere verhoging van 8,05% doorgevoerd. Daarmee stijgt het WML met 10,15% ten opzichte van 1 juli 2022. 

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.