Geen vraag te gek
088 973 06 00

INretail Tarievenonderzoek 2019

Inzicht in de directe en indirecte kosten van ambachtelijk personeel

Tarievenonderzoek

Veel ondernemers zijn zich niet bewust van alle directe en indirecte kosten die verband houden met het in dienst hebben van ambachtelijk personeel. Daarom heeft INretail het tarievenonderzoek dit jaar weer uitgevoerd en is de resultatenbrochure inmiddels beschikbaar! 

Resultatenbrochure 

De brochure bevat per type ambacht (woningstoffeerder, meubel- en slaapkamerbezorger, parketteur, gordijnennaaister, bruidsmodecoupeuse) de gemiddelde tarieven, zoals deze worden gehanteerd in de praktijk. Daarnaast biedt de brochure een rekenmodel ‘kostprijsberekening’. Hier kunnen alle directe en indirecte kosten die verband houden met het in dienst hebben van ambachtelijk personeel worden ingevuld.

Hoe te ontvangen? 

Om het tarievenonderzoek 2019 te ontvangen, verzoeken wij je eerst 1 of meerdere vragenlijsten in te vullen van de ambachten die van toepassing zijn op jouw bedrijf. De vragenlijsten zijn hier te vinden. Zodra we jouw vragenlijst(en) hebben ontvangen, sturen we het onderzoek kosteloos naar je toe. Eens in de zoveel tijd wordt het rapport geüpdatet met de data uit de nieuw ingevulde vragenlijsten.  

Prijs: € 0,00
Delen