Geen vraag te gek
088 973 06 00

INretail Groen

Verhuur je dak en lever energie voor de hele branche

Gegarandeerd Groen Geld

Makkelijk geld verdienen en branchegenoten aan energie helpen? Het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch is het zo simpel. Je hoeft er alleen je dak voor te verhuren! Wij leggen er samen met leverancier Groen Leven zonnepanelen op en jouw dak levert energie op voor de hele branche. Retail kleurt groen.  

Waarom INretail Groen?

INretail heeft talloze leden met grote dakoppervlakte die benut kunnen worden. De ambitie van INretail om, samen met de achterban, de retail duurzamer te maken wordt met dit initiatief gesteund. Het INretailhuis is zelf enerigeneutraal met behulp van zonnepanelen. En met een Beleidsmedewerker MVO helpt INretail de branche om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en lobbyen we bij de overheid voor beter, meer en minder regels.

Met de zonnepanelen, interieur en oplaadpunten is INretail een voorbeeld voor velen. Er zijn nog te weinig panden die mvo doorvoeren in het pand. 
Chris Kuipers, Directeur-generaar Milieu & Internationaal

Doel van INretail Groen en GroenLeven

Ondernemers ondersteunen in het uitdragen van duurzaam ondernemersschap zonder dat de ondernemer de investering hoeft te doen in zonne-energiesystemen. Gezamenlijk doel om de retail duurzamer te laten ondernemen. Retail kleurt groen.

Meer over partner GroenLeven

GroenLeven is opgericht in 2011 door twee vrienden die zich met de duurzame wereld wilden gaan bezighouden met een grote hoofdletter P van Plezier.
Nu de ontwikkeling van zonne-energie een grote vlucht neemt, wil GroenLeven een duurzame impact hebben op onze omgeving door zoveel mogelijk te acteren vanuit de samenhang People, Planet, Profit.

De kernwaarden waarvoor GroenLeven staat zijn:

  • Kwaliteit (we doen de dingen goed, anders doen we ze niet);
  • Vernieuwend en innovatief (vooroplopen in de markt);
  • Samenwerken (een voorwaarde voor resultaat);
  • Eigenaarschap (we nemen verantwoordelijkheid voor wat we doen);
  • Plezier (plezier geeft energie en dat straalt af op onze omgeving).

Werkwijze in het kort

GroenLeven krijgt het recht van opstal op het dak van het bedrijf waarop het zonne-energiesysteem gerealiseerd wordt. We vestigen een opstalrecht, zodat we er zeker van zijn dat we het systeem voor minimaal 16 jaar kunnen exploiteren en niet het risico lopen dat onze investering voortijdig verloren gaat. De eigenaar van de zaak ontvangt een vergoeding (canon) van GroenLeven voor het beschikbaar stellen van zijn dak.

GroenLeven bouwt het zonne-energiesysteem en exploiteert het vervolgens. Door een aparte aansluiting op het energienet aan te leggen, wordt de energieopbrengst van de eigenaar en van het nieuwe zonne-energiesysteem gescheiden gehouden. Op die manier weten we precies wat het systeem oplevert en kan GroenLeven de stroom ook verkopen. De SDE+ beschikking komt op naam van GroenLeven en zij ontvangt ook de subsidie. De duur van de overeenkomst is gelijk aan de subsidieduur, 16 jaar. Na 16 jaar eindigt het opstalrecht en kan de eigenaar de het zonne-energiesysteem overnemen tegen de vooraf bepaalde restwaarde. Over de opgewekte energie ontvangt de eigenaar dan geen subsidie meer. De commerciële opbrengsten (energiebedrijf) lopen uiteraard wel door.

De eigenaar heeft gedurende de 16 jaar ook de mogelijkheid het zonnesysteem tegen een vooraf overeengekomen prijs over te nemen. Het recht van erfpacht wordt dan voortijdig beëindigd en de SDE+ beschikking wordt op naam van de eigenaar gezet. De eigenaar ontvangt dan voor de resterende duur de subsidie.

Voordelen voor jou als ondernemer

✓ Ondernemers kunnen duurzaam ondernemen (MVO), zonder de investering in een zonne-energiesysteem te doen.

✓ Ondernemers kunnen de opgewekte “aanwijsbare” groene stroom terug kopen van GroenLeven en daarmee hun MVO-positie versterken.

✓ Ondernemers kunnen dit doen tegen een met scherpe concurrerende prijs;

✓ Ondernemers die een geschikt object hebben voor een zonne-energiesysteem (bijvoorbeeld een dak of grondpositie) kunnen gedurende 15 jaar rendement in de vorm van een vergoeding (canon) uit dit object halen zonder zelf een investering te doen.

✓ Ondernemers hebben de flexibiliteit om tussentijds de installatie, en dus de subsidie en commerciële opbrengen, over te nemen.

Vragen of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met je INretail branchespecialist

Wonen:
Bert-Jan van der Stelt
06-51811876
bjvdstelt@inretail.nl

Mode:
Edwin Belt
[06-10505666]
ebelt@inretail.nl

Sport & Schoenen:
Dave Quadvlieg
[06-12507135] 
dquadvlieg@inretail.nl

BewarenBewaren

BewarenBewaren


* verplichte velden

Delen