Geen vraag te gek
088 973 06 00

Huuradvies | Vastgoed Intervisie

Hulp bij alle gerelateerde huur-vraagstukken

Kom in contact

Waarom Vastgoed InterVisie?

Vastgoed InterVisie, helpt leden op het gebied van ‘alle huur gerelateerde vraagstukken’. Zij bekijken alles vanuit de optiek van de huurder. Uitgangspunt is altijd dat reeds bij aanvang van de huurovereenkomst moet zijn nagedacht over de mogelijke obstakels tijdens, maar ook bij einde van de huurovereenkomst. Je moet hierbij denken aan regelingen ten aanzien van omzet gerelateerde huren, flexibele termijnen, eventuele gebreken, asbestproblematieken etc.

Om tot verantwoorde adviezen te komen, combineert Vastgoed InterVisie hun vastgoedkennis met de uitgangspunten voor een gezonde exploitatie, huur is immers maar een onderdeel. Het geheel van arbeids-, service- en marketingkosten, maar vooral ook de inkoopmarge bepalen in deze tijd, als geen ander, of een exploitatie nog succesvol kan zijn. Vastgoed InterVisie brengt kennis en ervaring samen wat zich vormt in een weloverwogen advies. Naast een advies worden er ook strategieën geformuleerd, ook in het geval van dispositie.

Actie ledenvoordeelkrant
Vraag via onderstaande link een vrijblijvende beoordeling van je huurprijs (incl. heronderhandeling) aan. 

Vraag nu aan

Diensten

 • Aanhuur en aankoop van winkelvastgoed;
 • begeleiding bij het afstoten of reloceren van uw winkel;
 • huurprijsherzieningen;
 • taxatie;
 • portefeuilleonderzoek;
 • servicekostenonderzoek;
 • locatieonderzoek;
 • marktonderzoek;
 • NEN-2580 meting;
 • bouwprojectmanagement;
 • mediation;
 • contract-/vastgoedbeheer voor huurder.

Jouw voordeel:

Korting op vaste tarieven. De tarieven zijn niet te noemen het gaat bij Vastgoed InterVisie om maatwerk.

Check of jij teveel huur betaalt! 

Meer weten?
Bel 0704130650
Mail info@vastgoedintervisie.nl

Of vul onderstaand formulier in


* verplichte velden

Delen