Geen vraag te gek
088 973 06 00

Training omgaan met agressie, winkeldiefstal en overval

Kom in contact

Medewerkers in de retail blijven niet gespaard voor klanten die zich grensoverschrijdend, onbeschoft of zelfs agressief gedragen. Dit kan erg nare gevolgen hebben.

Agressie

In deze praktische training leer je vaardigheden die je in staat stellen om te gaan met ongewenst gedrag en hiertegen corrigerend op te treden. Denk bijvoorbeeld aan het adequaat reageren op filmen en dreigen met publicatie hiervan.

Winkeldiefstal

Effectief reageren bij winkeldiefstal, is een uitgebalanceerde aanpak van winkeldiefstal. Medewerkers leren in de rol van verkoper, op het juiste moment, trefzeker contact te maken met een klant die ongewenst gedrag vertoont. Als leidinggevende leer je, je medewerkers te instrueren, ondersteunen en ze hierin te begeleiden.

Overval

Maximale veiligheid voor je medewerkers en de klanten, was het uitgangspunt bij het ontwikkelen van de overvalmodule. De deelnemers maken kennis met de vier fases van een overval en ontdekken hierbij de risicofases. Hiermee ontwikkelt ieder voor zich, zijn of haar persoonlijk veilig gedrag waardoor in de aanvang van de overval een optimale veiligheid ontstaat.
Tijdens deze training vinden uitsluitend aangekondigde rollenspellen plaats. Mede daardoor onderscheidt deze training zich door oefeningen die geen enkele traumatiserende uitwerking hebben. 


Veiligheidstraining
De deelnemers aan de training zijn uiteindelijk in staat om:

 • Om te gaan met grensoverschrijdend gedrag n.a.v. een klacht. ( LaSTIG)
 • Om te gaan met agressief/ grensoverschrijdend gedrag op de medewerker gericht. (Waaronder racistisch en seksistisch gedrag) (STOP)
 • Te handhaven bij ongewenst gedrag in de winkel.
 • Medewerkers op te vangen die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gehad.
 • Diefstalgedrag te herkennen en hier adequaat op te reageren.(Trefzekere communicatie)
 • Effectief gebruik te maken van winkeldiefstalpoortjes, camerasystemenen, schadeverhaal etc.
 • Die maatregelen te treffen en inzichten te vergroten om de kans op een overval te minimaliseren.
 • Veilig gedrag te vertonen tijdens een overval.(RAAK)
 • Adequate maatregelen te treffen direct na de overval.

Tijdens de training wordt continu de link gelegd met de uitvoering op de werkvloer.

Het uitvoeren van de training zal twee dagdelen beslaan met een groepsgrootte van maximaal 15 deelnemers.


Veiligheidstraining light

In een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers trainen de medewerkers tijdens een 3 uur durende praktijktraining in de volgende onderwerpen:

 • Introductie frustratie – en instrumentele agressie. (LaSTIG-STOPmethode)
 • Rollenspellen agressie.
 • Omgaan met de dreiging van publicatie op de sociale media
 • Rol van leidinggevende bij bedreiging en agressie         
 • Herkennen van afwijkende klantgedragingen.
 • Op trefzekere wijze voeren van een verkoopgesprek.
 • Introductie beperken van het overvalrisico (dagelijkse veiligheid)
 • Een individueel gedrag ontwikkelen om tijdens de overval maximaal veilig te kunnen handelen.

Kosten

Veiligheidstraining

- 2 aaneengesloten dagdelen

- €2450,- (excl. reiskosten) voor leden en €2600,- (excl. reiskosten) voor niet-leden

Op locatie incl. inhuren acteur

 

Veiligheidstraining light

- 3 uur

- €1425,- (excl. reiskosten) voor leden en €1550,- (excl. reiskosten) voor niet-leden

Maximaal 14 deelnemers

Op locatie naar keuze incl. inhuren acteur


Meer informatie

Bel: 06-51624707
Van Os & Partners 

Delen