Geen vraag te gek
088 973 06 00

Pleidooi Nationaal Fonds Kledingrecycling

INretail en partnerorganisaties MODINT en VGT pleiten voor de oprichting van een Nationaal Fonds Kledingrecycling. De acht miljoen euro die jaarlijks door gemeenten aan kledingrecycling wordt verdiend kan op die manier worden ingezet om in stappen de fashionketen te verduurzamen en van ons land een voorloper op het gebied van circulaire textiel te maken.

Steeds meer gemeenten in ons land zien in de inzameling van oude kleding een interessante en makkelijke bron van inkomsten. Dit geld verdienen de lokale overheden door vergunningen voor de inzameling van kleding aan te besteden. Dan kunnen marktpartijen, zoals goede doelen, een bieding doen om de kledinginzameling in een gemeente te gaan regelen. Het is voor de lokale overheid een interessante markt, want het is de enige afvalstroom die een inkomstenbron vormt.

Verduurzaming op tweede plan

Opgeteld gaat het om een markt waarin naar schatting jaarlijks ruim € 8 miljoen wordt verdiend. Dat is ongeveer € 1,- per huishouden in ons land. Dat zou veel beter geïnvesteerd kunnen worden in een Nationaal Fonds Kledingrecycling, om daarmee stappen te kunnen zetten richting verduurzaming van de kleding- en textielketen. Nu is het alleen een middel om de gemeentekas te spekken en de opdracht om te verduurzamen wordt op het tweede plan gezet, vindt INretail.

Oproep Tweede Kamer

De non-food retailorganisatie vindt, samen met partnerorganisaties MODINT en VGT, dat die enorme geldpot veel beter geïnvesteerd kan worden in maatregelen om de kledingketen circulair te maken. Daarom zijn Tweede Kamerleden opgeroepen om de huidige werkwijze van gemeenten aan de kaak te stellen. Met het bedrag van € 8 miljoen worden snellere en grotere stappen mogelijk om de keten circulair te maken en dat levert een flinke bijdrage op aan het verminderen van de CO²-uitstoot.

INretail wil dat Nederland voorop loopt op het gebied van circulaire textiel in 2025, maar daar is wel beleid voor nodig die deze ambitie ook echt mogelijk maakt. Daarom moet het geld dat gemeenten cashen via kledinginzameling gestort worden in een op te richten Nationaal Fonds voor de verduurzaming van de textiel- en kledingketen. Dat geeft de betrokken partijen in de sector de steun in de rug die nodig is om noodzakelijke ambities waar te kunnen maken.

Edwin Belt schreef eerder al een column over hoe tweedehands kleding een retailkans kan zijn.
Tweedehands als retailkans

Delen