Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wetsvoorstel ‘zorgplicht kinderarbeid’

Het Nederlandse parlement wil dat ondernemers zich meer gaan inspannen om kinderarbeid te voorkomen. Daarom heeft de Eerste Kamer vorige week een wet ‘zorgplicht kinderarbeid’ aangenomen.

Bedrijven die zich niet aan de wet houden, kunnen worden beboet en bij meerdere klachten zelfs strafrechtelijk vervolgd. De verwachting is dat de wet in zal gaan in 2022.

Convenant 'Duurzame kleding en textiel'

INretail staat volledig achter het aanpakken van kinderarbeid. Dit doen wij via het convenant ‘Duurzame kleding en textiel’ en verschillende projecten die wij samen met bedrijven en andere partners opzetten. De wet hebben wij niet gesteund, omdat wij de vrees hebben dat het onze aanpak lastiger kan maken. De indiener van het wetsvoorstel, Tweede Kamerlid Attje Kuiken, gaf aan dat zij begrip heeft voor onze zorgen, maar die niet te delen. Wel prijsde zij ons als voorloper en koploper en riep zij op dat wij als sector nauw betrokken moeten zijn bij de verdere uitwerking van de wet.

Ondernemers die deelnemen aan het convenant voor duurzame kleding voldoen in principe aan deze nieuwe wet. Volgens INretail een helder signaal dat ons werk om de sector te verduurzamen een belangrijk en goed besluit is.

Zorgplicht

Verschillende stappen moeten nu gezet worden om de wet uit te werken. Zo moet bijvoorbeeld nog worden vastgelegd wat de zorgplicht precies inhoudt en wie toezicht gaat houden op de bedrijven. Daar zal INretail nauw bij betrokken zijn.

Delen