Geen vraag te gek
088 973 06 00

Meer ruimte om te ondernemen

Maak bestemmingsplannen flexibeler

De sector is in transitie en er gebeurt veel op terrein van vernieuwing en innovaties. Op deze manier wordt er toegevoegde waarde geboden in de nieuwe winkelstraat. Ondernemers met visie willen veranderen en experimenteren met innovaties om klanten in de winkel te krijgen en te houden.

Meer ruimte om te ondernemen INretail.nl

Bestemmingsplan moeten meer flexibiliteit bieden

Bestemmingsplannen moeten in die gebieden meer flexibiliteit bieden zodat het combineren of wisselen van functies in een pand makkelijker wordt. Zorg dat panden in de centrumgebieden voor alle typische functies gebruikt mogen worden, zoals detailhandel, horeca, dienstverlening en cultuur. Dat draagt bij aan de transformatie.

Maak mengfuncties mogelijk

Biedt ruimte in de plaatselijke verordeningen en in de uitvoering voor nieuwe combinaties van winkel en horeca met behoud van het gelijke speelveld.

  • Er zijn creatieve en praktische oplossingen mogelijk binnen de wettelijke inrichtingseisen voor de combinatie van horecavergunning en detailhandel
  • Bied meer ruimte en flexibiliteit voor ondergeschikte horeca in winkels
  • Maak procedures voor evenementen in en om de winkel eenvoudiger

Zeker in kleinere kernen kan het efficiƫnt combineren van functies een manier zijn om aantrekkelijke winkelgebied te realiseren en voorzieningen op peil te houden.

Winkeltijden veranderen

Als het om openingstijden gaat, dan wil de winkelier open zijn op momenten dat de klant wil kopen. Dat vraagt om flexibiliteit in de lokale verordening ten aanzien van winkelopening.

Welke ruimte er lokaal moet worden geboden is afhankelijk van de behoefte en het draagvlak in een winkelgebied. Betrek ondernemers bij het draagvlakonderzoek. Bedenk goed dat als maar een deel van de ondernemers open wil of kan zijn, het doorzetten afbreuk kan doen aan het winkelgebied. De klant heeft behoefte aan duidelijkheid.

Bronnen

Aanbevelingen voor de nieuwe winkelstraat met mengformules is opgesteld in samenwerking met ondernemers en gemeenten. Het gaat niet alleen om aanpassing van landelijke regelgeving, maar ook op lokaal niveau is er ruimte voor verbetering.

Winkeltijdenwet is het afgelopen jaar geƫvalueerd en het geeft veel inzicht over hoe gemeenten er mee om zijn gegaan en wat ondernemers ervan vinden.

Onderzoek aankoopmomenten geeft inzicht in de dagen en tijden waarop klanten in de winkel komen om te kopen. Het laat goed zien waar de behoefte van klanten liggen.