Geen vraag te gek
088 973 06 00

Minder hinder van werkzaamheden

Altijd op de hoogte van de werkzaamheden rondom de winkel

Vernieuwing van een winkelgebied of onderhoud van wegen is op z’n tijd hard nodig om aantrekkelijk en bereikbaar te blijven voor de klant. Als door de werkzaamheden echter een winkel moeilijker bereikbaar is, dan is de kans groot dat de klant wegblijft en elders koopt. Dat heeft dus direct gevolg voor de omzet. Het heeft ook gevolgen voor de bevoorrading.

Minder hinder van werkzaamheden INretail.nl Planning

Betrek winkeliers daarom bij het plannen van de werkzaamheden. Houd er rekening mee dat het laatste kwartaal - en zeker de maand december - de belangrijkste maanden in het jaar zijn voor de omzet. Let dus op dat de werkzaamheden daarvóór klaar zijn of de hinder beperkt is.

Zorg ervoor dat de werkzaamheden zo kort mogelijk duren en laat ze zoveel mogelijk tegelijkertijd plaatsvinden. Zo kan de overlast worden geminimaliseerd en weten winkeliers waar ze aan toe zijn. Maak hier ook afspraken over met de andere partijen met kabels in de grond. 

Goede informatie is van belang, zodat er op ingespeeld kan worden en schade kan worden beperkt. Problemen ontstaan wanneer winkeliers niet op de hoogte zijn van werkzaamheden. Of wanneer de werkzaamheden veel langer duren dan voorzien. Tijdig informeren over werkzaamheden helpt.

Nadeelcompensatie

Ondernemers hebben wettelijk recht op compensatie als ze bovenmatig nadeel ondervinden van bijvoorbeeld werkzaamheden. Neem dit mee in keuzes die er politiek worden gemaakt. Een ondernemersvriendelijke gemeente heeft een eerlijke en eenvoudige manier om hier aanspraak op te maken, voor zowel zelfstandige winkeliers als filiaalbedrijven.