Geen vraag te gek
088 973 06 00

Minder lokale belastingen en heffingen

Ondernemersfondsen die mogelijkheden biedt voor financieringen

Onroerende Zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting (OZB lasten) voor bedrijfspanden stegen de afgelopen jaren fors in veel gemeenten. De bestaande landelijke norm van maximaal 3% stijging blijkt niet effectief. Kies daarom lokaal voor een koppeling tussen tarieven van woningen en bedrijfspanden. Daarmee kun je een onevenredige stijging van tarieven voor bedrijven voorkomen.

De belastingdruk op bedrijfspan­den is extra groot door dalende belastingopbrengsten in gemeen­ten met veel leegstaande kantoren en winkelpanden. Daarover wordt namelijk géén OZB gehe­ven op het gebruik. Die last wordt veelal afgewenteld op ondernemers die wél bijdragen aan de economie. Die verschuiving moet stoppen.

Tijdelijke initiatieven

Door de toenemende leegstand in winkelstraten moeten ook tijdelijke initiatieven worden aangemoedigd. Alleen geldt dat als je pop-up store op 1 januari nog open is, dan mag je voor het hele jaar betalen. Biedt een oplossing die deze ontwikkeling aanmoedigt.

Schrap hinderlijke belastingwetgeving zoals reclamebelasting en precario. De precario wekt veel onbegrip en irritatie. Dat geldt vooral als deze betaald worden voor investeringen die juist gedaan zijn om het straatbeeld te verbeteren. Daarbij leveren deze heffingen per saldo niets op voor de begroting en dan zijn de administratieve lasten voor de ondernemers niet eens meegenomen.

Ondernemersfondsen

Een ondernemersfonds biedt mogelijkheden voor financiering van activiteiten voor versterking van bijvoorbeeld winkelgebieden, waar dit verder gaat dan reguliere overheidstaken. Het fonds is altijd voor, door en van ondernemers en het voorkomt free riders. Wij zijn daarom fan van de bedrijfsinvesteringszone.

Meer informatie

Praktijkinfo Ondernemersfondsen geeft uitleg over de mogelijkheden die er bestaan om financiële armslag te organiseren voor versterking van een winkelgebied, waar dit verder gaat dan de rol van de overheid.