Geen vraag te gek
088 973 06 00

2018: Woonbranche weet boven nullijn te blijven

De omzet van de woonbranche was in het vierde kwartaal van 2018 nagenoeg stabiel ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Hiermee blijft ook de gemiddelde omzet voor het totale jaar 2018 op gelijk niveau met het voorgaande jaar. Dit blijkt uit recente cijfers van de INretail Woonwinkelmonitor.

Bekijk de hele infographic 

Lees het uitgebreide cijferartikel 

Bert-Jan van der Stelt, branchespecialist Wonen, over de cijfers

“Als we kijken naar de verwachtingen die we begin 2018 hadden voor de woonbranche, dan valt de gemiddelde omzetontwikkeling van datzelfde jaar tegen met +0,2%. Het is een trendbreuk vergeleken met de 4 jaren daarvoor. Van 2014 tot en met 2017 maakte de woonbranche, na een crisisperiode, een flinke groei door. In 2018 stagneerde deze groei waar een aantal oorzaken voor te benoemen zijn: 

  1. De stagnerende huizenmarkt: door minder aanbod en hogere prijzen daalt het aantal transacties en is er vaak minder budgetruimte om nog te investeren in het interieur. Daarbij valt het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen tegen.
  2. Het derde kwartaal liet een stevige min zien van 6,2%. Deze min kunnen we niet los zien van de bijzondere weersomstandigheden. De zeer warme en droge periode was funest voor fysieke winkelbezoeken.
  3. Tot slot spelen ook mee de dalende indexen voor het consumentenvertrouwen en het doen van een grote aankoop.

Mijn verwachting is dat in 2019 deze ontwikkeling zich doorzet. Het aantal transacties op de woningmarkt zal verder dalen. Daarnaast zijn Nederlanders op dit moment minder positief over de economie en hun eigen portemonnee. Het merendeel van de ondernemers binnen de woonbranche (65%) is iets positiever; zij verwachten voor het eerste kwartaal van 2019 een gelijkblijvende omzet.   

Als retailer kun je helaas weinig doen aan dit soort ontwikkelingen. Ze zijn immers niet tot weinig te beïnvloeden. Maar stilzitten en afwachten is geen optie. Daarvoor zijn er nog genoeg kansen! Welke? In de brancheverwachting voor 2019 worden er een aantal genoemd. Allereerst de factor personeel. Goede medewerkers zijn nog altijd goud waard. In 50% van de gevallen koopt de klant in de winkel die hij/zij als eerste heeft bezocht. Consumenten hebben doorlopend tijdgebrek dus denk ook aan interieuradvies aan huis of een professionele samenwerking met stylisten. Kijk hoe je je met MVO kunt onderscheiden van de concurrentie en onderzoek je huidige en mogelijk nieuwe samenwerkingen. Het speelveld in de woonbranche is dynamisch en competitief. Door samenwerking te zoeken met formules en concepten die zich in de woonmarkt al bewezen hebben, sta je sterker.”

Brancheverwachting woonbranche 2019

Uitgebreid cijferartikel 

De belangrijkste resultaten voor de woonbranche in 2018 (t.o.v. 2017): 

  • De gemiddelde omzet in de totale woonbranche in 2018 is met een ontwikkeling van +0,2% nagenoeg stabiel ten opzichte van het jaar 2017.
  • Het keukensegment plust met 2,8% en trekt gemiddeld wooncijfer omhoog. 
  • De woninginrichters komen uit op een gemiddelde omzetontwikkeling van -1,7%.
  • 55% van de woonwinkels (vestigingen) noteerde een omzetdaling ten opzichte van 2017. 
  • De woonbranche heeft het 4ekwartaal van 2018 afgesloten met een gemiddelde omzetontwikkeling van -0,2%. 

Ben je benieuwd naar de maandcijfers van december? Klik dan hier voor de maandfactsheet (alleen voor INretail-leden).

In 2017 ontwikkelde de gemiddelde omzet in de woonbranche zich nog sterk positief met +8,6%. Deze groei bleek in 2018 lastig te evenaren. Wel werd het omzetniveau van 2017 vastgehouden want de gemiddelde omzetontwikkeling kwam in 2018 uit op +0,2%. Deze stabiele ontwikkeling is met name te danken aan de keukenspeciaalzaken die het jaar, ondanks een negatief derde kwartaal, toch wisten af te sluiten met een plus van 2,8%. De woningtextielzaken hielden hun gemiddelde omzet stabiel ten opzichte van 2017. De gemengde zaken (-1,1%), meubelzaken (-1,9%) en met name de slaapspeciaalzaken (-4,0%) hebben hun gemiddelde omzet zien dalen in 2018.

Grafiek 1: Omzetontwikkeling woonbranche t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar. Bron: INretail Woonwinkelmonitor

Hoogtepunt in eerste kwartaal

Het jaar 2018 begon zeker niet slecht; de verschillende segmenten ontwikkelden zich in het eerste kwartaal positief en kwamen gezamenlijk uit op een omzetontwikkeling van +3,4%. Uitzondering waren de slaapspeciaalzaken die in het eerste kwartaal al een min lieten zien ten opzichte van 2017. Het tweede kwartaal sloot de woonbranche ook nog positief af (+1,4%) dankzij een plus bij de gemengde zaken en keukenspeciaalzaken. Vervolgens doken alle segmenten in het derde kwartaal flink onder de nullijn. De gemiddelde omzetontwikkeling van de totale woonbranche kwam toen uit op -6,2%. Het vierde kwartaal herstelde de woonbranche zich redelijk (-0,2%). De woningtextielzaken (-1,8%), gemengde zaken (-3,5%) en slaapspeciaalzaken (-2,1%) kwamen nog in de min uit, maar de meubelzaken (+0,9%) en keukenspeciaalzaken (+3,5%) sloten het laatste kwartaal positief af. 

Meer vestigingen in de min

Van alle woonwinkelvestigingen boekte 45% een omzetstijging (of stabiele omzet) ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2017 lag dit percentage nog op 72%. De verschillen tussen de onderliggende segmenten zijn groot. Zo heeft 60% van de gemengde zaken (vestigingen) een stabiele of positieve omzetontwikkeling behaald, terwijl dit percentage bij de meubelzaken ligt op 33%. 

Grafiek 2: aandeel vestigingen met een omzetdaling dan wel gelijkblijvende of stijgende omzet in 2018 t.o.v. 2017. Bron: INretail Woonwinkelmonitor 

Omzetprestaties per regio

Het vierde kwartaal hebben de woonwinkels in regio Noord en West (excl. 3 grote steden) zich (licht) positief ontwikkeld ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Daarmee hebben deze regio’s ook het totale jaar 2018 positief afgesloten (Noord: +0,8% en West: +0,9%). De regio Oost had ook een positief vierde kwartaal, maar komt op het totale jaar net niet boven de nullijn uit (-0,1%). De regio’s Zuid en 3 grote steden hadden een minder goed laatste kwartaal en blijven daarmee voor geheel 2018 ook in de min staan met respectievelijk -0,4% en -1,3%. 

Regio

Omzetontwikkeling 
4e kwartaal 2018

Omzetontwikkeling
2018 t.o.v. 2017

Noord

+2,5%

+0,8%

Oost

+2,3%

-0,1%

Zuid

-3,3%

-0,4%

West (excl. 3 grote steden)

+0,9%

+0,9%

3 grote steden

-2,3%

-1,3%

 

Consumentenvertrouwen minder positief 

Het consumentenvertrouwen zoals door het CBS gemeten lag in het vierde kwartaal nog boven gemiddeld, maar wel een stuk lager dan in dezelfde periode in 2017. Zo kwam het indexcijfer voor consumentenvertrouwen in december 2018 uit op 9 terwijl in december 2017 een index van 25 werd bereikt. Ook over het doen van grote aankopen was de consument, met een index van 12 in december, wat minder positief dan aan het eind van 2017 (index: 22). 

Woningmarkt 

De daling van het aantal verkochte woningen heeft zich verder doorgezet in het vierde kwartaal, maar was wel minder sterk dan het voorgaande kwartaal. Het NVM rapporteert een afname van 8,1% in transacties van bestaande koopwoningen in het vierde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Voor het totale jaar 2018 komt de ontwikkeling van het aantal verkochte woningen op -10,7%. De daling zit hem in de woningen binnen de prijsklassen tot 250 duizend euro. In de hogere prijsklassen werden wel meer bestaande woningen verkocht dan vorig jaar. Ook het aantal verkochte nieuwbouwwoningen lag in 2018 een stuk lager (7%) dan in 2017 (Bron: NVM). Lees hier meer over de relatie tussen de woningmarkt en de omzet in de woonbranche. 
 

Iedere maand cijfers ontvangen?

Wil jij inzicht in de prestaties van je eigen onderneming? En wil je kijken hoe jij het doet vergeleken met je branchecollega’s met hetzelfde winkeltype, op een soortgelijke locatie of in dezelfde regio? Doe dan mee aan de INretail Woonwinkelmonitor. Deelnemers krijgen vaker, sneller en meer inzicht, want zij ontvangen elke maand gratis een uitgebreide online rapportage. Deelname is gratis. 

INretail Woonwinkelmonitor

 

Delen