Geen vraag te gek
088 973 06 00

2019: Schoenenomzet nog steeds in de lift

In december is de omzet van de schoenenbranche licht gedaald. De omzet nam met 0,7% af ten opzichte van december vorig jaar. Maar gelukkig was december een uitzondering op de rest van 2019, want de schoenenbranche wist afgelopen jaar een omzetgroei van 6,6% te realiseren. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de INretail/GfK Shoescan.

Bekijk de hele infographic

Bekijk de omzetontwikkeling per maand

Weinig invloed van consumentenvertrouwen

Het jaar 2019 begon met een forse daling van het consumentenvertrouwen. Maar de schoenenbranche wist, in tegenstelling tot de modebranche, in januari een groei van 8,5% te realiseren. In de periode februari tot en met mei daalde het consumentenvertrouwen verder, met het absolute dieptepunt in maart. Toch wist de schoenenbranche in deze maanden een positief resultaat neer te zetten.

Het lijkt er dus op dat de omzet in de schoenenbranche nauwelijks wordt beïnvloed door de lage stand van het consumentenvertrouwen. De grote omzettoenames in januari, februari en maart zorgden er echter wel voor dat in april en mei consumenten het enigszins lieten afweten. Ook de gemiddeld lagere temperaturen in deze maanden hebben een rol gespeeld. Daarbij kan de lagere groei in april worden verklaard door de extreme groei in april 2018. In juni kon er, door Pinksteren en de gemiddeld hoge temperatuur, wederom een flinke plus (+12,5%) worden gerealiseerd. Hierdoor kwam de cumulatieve stand na 6 maanden op 7,2% te staan.

In juli nam de omzet flink toe, mede door een aantal mooie dagen aan het einde van de maand. Augustus liet echter een kleine min zien (-1,8%). Met name de enorme groei in augustus 2018 (+9,4%) ligt ten grondslag aan deze ontwikkeling. De start van het nieuwe schooljaar zorgt altijd weer voor veel verkopen (kinderschoenen) en dit jaar heeft dat geresulteerd in een mooie plus (+11,4%) in dit segment. Ook in oktober en november wisten de verkopen door te zetten (respectievelijk +10,3% en +6,7%). Extra opvallend, aangezien er vorig jaar in oktober en november ook al sprake was van behoorlijke toenames. Door de al eerder gedane aankopen viel de decembermaand dit jaar wat tegen (-0,7%). Al met al wist de schoenenbranche 2019 af te sluiten met een gemiddelde omzetgroei van +6,6%.

Online, offline, mkb en gwb

Als we het type verkoopkanaal onder de loep nemen, dan is ook daar een verschil in omzetprestatie te zien (zie grafiek 1). Het online kanaal heeft 2019 afgerond met een plus van 16,9%. Het offline kanaal bleef met +0,1% nagenoeg stabiel. Wanneer we kijken naar mkb tegenover gwb, zien we dat het grootwinkelbedrijf in 2019 een omzetstijging liet zien van +7,2%. Het mkb daalde met -2,8% (zie grafiek 2).


Grafiek 1. Omzet online en offline t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bron: INretail GfK ShoeScan.


Grafiek 2. Omzet mkb en GWB t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bron: INretail GfK FashionScan.

Herenschoenen meest gestegen

Over het hele jaar genomen heeft het segment herenschoenen het beste gepresteerd (+7,6%), gevolgd door damesschoenen (+6,4%). Kinderschoenen wist een plus van 6,5% te realiseren. Kijk hieronder naar grafiek 3 om meer te weten te komen over de prestaties van de segmenten.

Als we kijken naar de verschillende artikelgroepen, waren de grootste stijgers in 2019 schoenaccessoires (+11,6%) en sneakers & sportschoenen (+6,4%). Ook de artikelgroep boots is met een stijging van 6,4% het vermelden waard. Zeker gezien het feit dat boots de meest constante categorie was. De artikelgroepen die het meest zijn gedaald zijn pumps (-12,0%) en open schoenen (-1,9%).


Grafiek 3. Omzet schoenen totaal en per productgroep t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bron: INretail GfK ShoeScan.

 

Totaal schoenen

Damesschoenen

Herenschoenen

Kinderschoenen

2019

6,6%

6,4%

7,6%

6,5%

Tabel 1: Omzetontwikkeling schoenenbranche 2019 t.o.v. 52 weken 2018 (Bron: INretail/GfK FashionScan)

Daling aantal stuks en lichte stijging gemiddelde prijs

In 2019 steeg het aantal verkochte stuks met 3,2% ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde prijs steeg met 3,3%. De omzetstijging van 6,6% kan dus worden verklaard door zowel een hoger aantal verkochte stuks als een hogere gemiddelde prijs. 

Waar komen de cijfers vandaan?

De meting van de INretail/Gfk Shoescan vindt plaats bij online en offline schoenretailers, maar ook bij kledingretailers die schoenen verkopen en warenhuizen. Daarbij kan het gaan om single online dan wel offline als multichannelspelers. Feit is dat de grenzen tussen branches en kanalen voor de consument steeds minder relevant zijn en omzet dus via allerlei kanalen wordt gemaakt. Zo blijkt uit consumentenonderzoek van GFK dat 36% van de bestedingen aan schoenen niet in schoenenwinkels wordt uitgegeven. 

Wil je meer weten over hoe de INretail/Gfk Shoescan cijfers tot stand komen? Lees meer!

Elke week cijfers ontvangen? 

Doe dan mee met de INretail/Gfk FashionScan. Deelnemers ontvangen wekelijks rapportages waardoor het beter mogelijk is om tijdens het verkoopseizoen op basis van de actuele verkoopontwikkeling bij te sturen.

Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling marktonderzoek van INretail: marktonderzoek@inretail.nl / tel. (088) 973 06 00.

Noot 1: Het totale modesegment omvat de omzet in bovenmode, ondermode en beenmode en is exclusief persoonlijke accessoires en schoenen. Ondermode omvat nachtkleding, ondermode en badmode.
Noot 2: De percentages in de grafieken geven de gemiddelde omzetontwikkeling weer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder van moderetailers die zijn aangesloten bij de INretail / GfK FashionScan.
Noot 3: Voor het gemak is een kalendermaand genoemd, maar de meting vindt plaats in periodes.
Noot 4: Cijfers kunnen afwijken van eerder gepubliceerde cijfers i.v.m. panelwisselingen. 
Noot 5: Cijfers die vanuit CBS worden gepubliceerd wijken af van bovenstaande. De reden hiervoor is verschil in de meetmethode en definitie. Voor meer toelichting klik hier. Voorbeeld: Cijfers vanuit de INretail/GfK Fashionscan bevatten zowel offline als online omzetresultaten. Bij de CBS cijfers worden puur onlinespelers niet meegenomen in branchecijfers. CBS publiceert apart over de omzetontwikkeling in internetverkopen, alleen voor detailhandel totaal niet per branche. In het INretail/ GfK Fashionscan cijfer gaat het om offline + online omzet van puur online spelers + bricks& clicks/multi-channel spelers.Deelnemers aan de INretail/GfK Fashionscan kunnen de ontwikkelingen in online en offline ook separaat volgen (mits geen inzichtelijkheid van individuele spelers in het online kanaal).

Delen