Geen vraag te gek
088 973 06 00

2019: Woonbranche zet flinke plus neer

De omzet van de woonbranche steeg in december 2019 met 3,6% t.o.v. december een jaar eerder. Al met al komt de woonbranche uit op een gemiddelde omzetgroei van 5,3% t.o.v. 2018. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de INretail Woonwinkelmonitor.

Bekijk de hele infographic

Gemiddelde jaaromzet woonbranche neemt fors toe

In 2018 bleef de gemiddelde omzet in de woonbranche met een lichte omzetgroei van 0,2% nagenoeg stabiel t.o.v. 2017. In 2019 deed de woonbranche het een stuk beter met een omzetgroei van 5,3%. Met name de meubelzaken deden het erg goed. Zij zagen hun omzet toenemen met 8,4% ten opzichte van 2018.

Als we kijken naar het hoog/midden, midden en het midden/laag segment, zien we duidelijke verschillen. Het midden/hoog segment wist in 2019 een omzetgroei van 7,9% te realiseren. Het midden/laag segment deed het ook goed met 6,7% omzetstijging. Bij het midden segment was de omzettoename het minst (+2,9%).

Alle segmenten eindigen in de plus

Wanneer we specifiek inzoomen op de diverse productcategorieën (zie Grafiek 1), is te zien dat alle segmenten 2019 in de plus zijn geëindigd. Zoals gezegd wisten de meubelzaken het beste resultaat neer te zetten met een omzetgroei van 8,4%. Maar ook de gemengde zaken (+6,7%) en de slaapspeciaalzaken (+5,4%) wisten flinke omzettoenames te realiseren. De omzet van woningtextielzaken steeg met 4,6% en de keukenspeciaalzaken wisten een omzetplus van 4% neer te zetten.

In Grafiek 1 is overigens ook te zien dat het vierde kwartaal voor bijna alle segmenten afgelopen jaar het beste kwartaal was. Enkel de keukenspeciaalzaken lieten in het derde kwartaal een hogere omzetgroei zien t.o.v. 2018 dan in het vierde kwartaal.


Grafiek 1: Omzetontwikkeling woonbranche t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2018 of 2018 als geheel. Bron: INretail Woonwinkelmonitor

Tweederde van de vestigingen in de plus

Van alle woonwinkelvestigingen boekte 62% een omzetstijging (of stabiele omzet) ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2018 lag dit percentage met 45% een stuk lager. De verschillen tussen de onderliggende segmenten zijn groot. Zo heeft 74% van de meubelzaken (vestigingen) een stabiele of positieve omzetontwikkeling behaald, terwijl dit percentage bij de gemengde zaken op 46% ligt. 

Grafiek 2: aandeel vestigingen met een omzetdaling dan wel gelijkblijvende of stijgende omzet in 2019 t.o.v. 2018. Bron: INretail Woonwinkelmonitor 

Omzetprestaties per regio

Wanneer we inzoomen op de diverse regio’s, zijn er flinke plussen te zien. De omzettoename was het grootst in de regio Oost. In deze regio steeg de omzet met 6,6% t.o.v. 2018. In 2018 liet deze regio nog een lichte omzetafname (-0,1%) zien. De drie grote steden en de regio zuid wisten ook mooie resultaten te boeken, met omzetstijgingen van respectievelijk 5,8% en 5,0%. De regio west (excl. 3 grote steden) (+3,7%) en de regio noord (+2,8%) wisten ook omzettoenames te realiseren, alhoewel de stijgingen minder waren dan in de andere regio’s.

Regio

Omzetontwikkeling
2019 Q4 t.o.v. 2018 Q4

Omzetontwikkeling
2019 t.o.v. 2018

Noord

 9,0%

 2,8%

Oost

 15,0%

 6,6%

Zuid

 7,1%

 5,0%

West (excl. 3 grote steden)

 3,7%

 3,7%

3 grote steden

 15,7%

 5,8%


Consumentenvertrouwen licht in de min

Het consumentenvertrouwen zoals door het CBS gemeten kwam in december uit op -2. In december 2018 kwam het indexcijfer nog uit op 9. En in december 2017 werd er zelfs een index van 25 bereikt. In augustus 2019 stond de index voor het laatst op 0. Vanaf september schommelde het consumentenvertrouwen rond de -1 en -2. Niet alleen over het consumentenvertrouwen, maar ook over het doen van grote aankopen was de consument, met een index van 5 in december, minder positief dan aan het eind van 2018 (index van 12).

Woningmarkt

Het NVM rapporteert voor Q4 2019 een stijging van 3,2% in het aantal verkochte woningen. Dit komt neer op 40.400 woningen verkocht door NVM-makelaars op de bestaande koopwoningmarkt. Dat zijn er 3% meer dan een jaar geleden in hetzelfde kwartaal. Het aantal woningen dat te koop stond nam af met 18,3%. Door de krapte steeg de gemiddelde woningprijs t.o.v. Q4 2018 naar 326.000 euro; een stijging van 8%.  

In totaal zijn er in 2019 218.595 bestaande woningen verkocht (CBS). Wat betreft nieuwbouw meldt het CBS dat er in totaal bijna 71.000 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd. Dat is ruim 6% meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd.

Branchespecialist Wonen, Bert Jan van der Stelt, over de cijfers van 2019:  

Reflectie op 2019
Was ik in 2018 nog behoorlijk terughoudend als het ging om de verwachtingen voor 2019, nu terugkijkend kunnen we zeggen dat 2019 met 5,3% omzetstijging een verrassend goed omzetjaar was. 2019 is daarmee, sinds 2014, het zesde achtereenvolgende jaar dat de woonbranche een omzetplus realiseert.

In 2019 zagen we een nieuwe ontwikkeling. Waar de woonbranche tot voor kort nog ‘meeveerde’ met de woningmarkt en het consumentenvertrouwen, zagen we in 2019 een kentering. Ondanks de stagnerende huizenmarkt en het consumentenvertrouwen dat onder druk staat, liet de branche toch een mooie plus zien. Er wordt dus meer in het interieur van de bestaande woning geïnvesteerd. En dat is niet verwonderlijk. Verhuizen zit er voor veel huishoudens op dit moment niet in gezien het beperkte aanbod en de hoge huizenprijzen. Dit gecombineerd met een grote baanzekerheid en de lage rente op de spaarrekening heeft als gevolgd dat er meer in het bestaande interieur wordt geïnvesteerd. We hebben dit met een mooi woord ‘verthuizen’ genoemd.

Wat viel nog meer op in 2019
De omzetstijging is breed zichtbaar in de branche. Alle segmenten laten een plus zien, waar met name meubelen en de slaapspeciaalzaken het extra goed doen. De regio noord loopt wat achter ten opzichte van de andere regio’s. Ook opvallend is de goede score van het midden/hoog segment met een plus van 7,9% en het midden/lage segment met een plus van 6,7%. Dat het echte middensegment wat achterblijft met een plus van 2,9% is een trend die we breder zien binnen de retail.

Visie op 2020
In de brancheverwachting voor 2020 geven wij aan dat ook in dit jaar de seinen op groen staan. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekendheid. Ook in 2020 staan we als branche voor stevige uitdagingen. Hoe spelen we als ondernemers in op de trend van het verthuizen? Hoe belangrijk gaat duurzaamheid dit jaar worden en gaat de consument de trend van bezit naar gebruik voor woonproducten omarmen? Dit vraagt om met een scherp oog naar deze ontwikkelingen te kijken. Kijk daarbij ook naar de mogelijkheden om meer met elkaar samen te werken. Dat kan in een formule-samenwerking, met je leveranciers of samen op de woonboulevard. Samenwerken is het antwoord om je als mkb-ondernemer in deze competitieve markt te onderscheiden.

Tot slot een boodschap voor de bedrijven met personeel. De komende tijd zal de schaarste aan goed personeel alleen nog maar meer toenemen. Dat geldt niet alleen voor de interieurvakmannen (m/v) maar ook voor verkooppersoneel. Hoe ga je hiermee om? Wees creatief en vernieuwend en probeer al in een vroeg stadium in contact te komen met jong talent. Het gaat niet altijd om het financiële plaatje. Flexibiliteit in werktijden, eigen verantwoordelijkheid, scholing en een goede work-life balance zijn belangrijk voor de jongere generatie!

Iedere maand cijfers ontvangen?

Wil jij inzicht in de prestaties van je eigen onderneming? En wil je kijken hoe jij het doet vergeleken met je branchecollega’s met hetzelfde winkeltype, op een soortgelijke locatie of in dezelfde regio? Doe dan mee aan de INretail Woonwinkelmonitor. Deelnemers krijgen vaker, sneller en meer inzicht, want zij ontvangen elke maand gratis een uitgebreide online rapportage. Deelname is gratis. 

INretail Woonwinkelmonitor

Delen