Geen vraag te gek
088 973 06 00

5 aandachtspunten om op te letten bij overeenkomsten met een BBL-leerling

Sta je op het punt om een overeenkomst aan te gaan met een BBL(beroepsbegeleidende leerweg)-leerling? Houd dan rekening met het volgende. De BBL-opleiding is een combinatie van werken en leren en is een vorm van duaal onderwijs. Met een BBL-leerling ga je een andere verhouding aan dan met een stagiaire of een BOL (beroepsopleidende leerweg)-leerling.

1. Je moet een erkend leerbedrijf zijn
Een BBL-leerling mag alleen bij jou komen werken als je bedrijf is aangeschreven als een Erkend Leerbedrijf. Dit loopt via de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB.nl).

2. Het praktijkdeel maakt aanzienlijk onderdeel uit van de studieduur
Voor elke BBL-deelnemer wordt een onderwijsprogramma verzorgd dat elk studiejaar ten minste 850 klokuren omvat, waarvan minstens 200 begeleide onderwijsuren en minstens 610 klokuren beroepspraktijkvorming. In de BBL maakt het praktijkdeel dus een aanzienlijk onderdeel uit van de totale studieduur. Dit in tegenstelling tot de BOL, waar het theoriedeel groter is dan het praktijkdeel.

3. De BBL-leerling treedt in dienst bij de werkgever
Naast een (praktijk)leerovereenkomst, waarbij de onderwijsinstelling als partij is gesloten, moet je dus ook een arbeidsovereenkomst afsluiten omdat het arbeidsrecht en de CAO van toepassing zijn op deze arbeidsverhouding. De werknemer die een BBL-opleiding volgt bouwt ook transitievergoeding op.

4. De ketenregeling is bij een BBL-opleiding niet van toepassing
Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid mag een werkgever nog maar drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden binnen een periode van twee jaar (ketenregeling). Daarna heeft de werknemer recht op een contract voor onbepaalde tijd. De ketenregeling is echter niet van toepassing op de werknemer die werkt in het kader van een BBL-opleiding. Hierdoor is het voor de BBL-leerling mogelijk om de opleiding bij een enkele werkgever af te maken.

5. Een goede koppeling tussen de arbeidsovereenkomst en de (praktijk)leerovereenkomst
Het is verstandig om een goede koppeling tussen beide overeenkomsten te maken. Dit kan door het opnemen van de volgende bepaling in de arbeidsovereenkomst:

x Arbeidsovereenkomst in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg.

x.x          Deze arbeidsovereenkomst is aangegaan in het kader van de BBL-opleiding die werknemer volgt aan (onderwijsinstelling). Deze arbeidsovereenkomst is onlosmakelijk verbonden aan de opleiding (naam opleiding) die werknemer volgt.

x.x          In dit kader is de ketenregeling niet van toepassing op deze arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:668a lid 10 van het Burgerlijk Wetboek.

x.x          Op het moment dat de (praktijk)leerovereenkomst voortijdig door leerling, dan wel de school (al dan niet in overleg met of op aangeven van werkgever), wordt beëindigd, eindigt deze arbeidsovereenkomst per dezelfde datum.

Let bij het aangaan van de arbeidsrelatie goed op de looptijd van beide overeenkomsten. Verder kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt over de studiekosten en vergoeding daarvan.

Delen