Geen vraag te gek
088 973 06 00

App voor lokale veiligheid en meer...

Tijdens bezoeken in mijn regio kom ik veel innovatieve ideeën tegen. Een mooi voorbeeld hiervan vond ik in Haarlem. Zij hebben een groepsapp aangemaakt voor winkeliers in hun straat. De app heet Anegang app en wordt door winkeliers gebruikt om onderling te communiceren. Marjolein van der Goen, één van de initiatiefneemsters, vertelt dat zij de app gebruikt om snel op ontwikkelingen te reageren: “Als ik een vergadering van Haarlem Centraal heb bezocht, vat ik kort en bondig de belangrijkste punten samen en deel dat via de app met de andere winkeliers uit de Anegang. Bovendien gebruiken we de app als we een verdacht persoon signaleren. Dat is natuurlijk wel aan bepaalde regels gebonden. Je mag niet zo maar een foto van een willekeurige, in jouw ogen verdacht iemand rond sturen. Het gebeurt overigens zelden dat we daar gebruik van maken: hoogstens één keer in de drie, vier weken. Wij zijn voorlopig de enige straat die dit doet, maar ik weet dat de winkeliers in de Grote Houtstraat eveneens geïnteresseerd zijn”.

De winkeliers in Haarlem gebruiken een speciale app, maar je kunt natuurlijk ook gewoon gebruik maken van Whatsapp. Bij de opzet van een Whatsapp-groep is het raadzaam om een aantal spelregels op te stellen als het gaat om mededelingen die met veiligheid te maken hebben. Onderstaand een voorbeeld zoals dat wordt geadviseerd bij bijvoorbeeld buurtpreventie.

  • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
  • Meldt alleen verdachte situaties/heterdaad situaties. Geen irrelevante zaken.
  • Indien een verdachte situatie of persoon gezien wordt: eerst melding doen bij de politie middels 112 (heterdaad en spoed) of 0900 8844. Op die manier gaat geen kostbare tijd verloren.
  • Nadat melding is gedaan bij de politie pas een bericht verspreiden in de Whatsapp-groep. Hier tevens vermelden dat er al een melding is gedaan bij de politie om een stortvloed aan meldingen tegen te gaan. Blijf de verdachte situatie of persoon observeren. Uiteraard altijd denken aan de eigen veiligheid.
Delen