Geen vraag te gek
088 973 06 00

Aan de slag met impactanalyse retail postcorona

Het coronavirus heeft grote impact op de retail. In opdracht van de Retailagenda heeft onderzoeks- en adviesbureau Q&A, mede in samenwerking met INretail, de verwachtingen van consumenten, retail, gemeenten en vastgoed voor de komende twee jaar in kaart gebracht.

De bevindingen zijn gebundeld in het rapport ‘Retail postcorona – impactanalyse’

Belangrijke conclusies uit dit rapport die je als ondernemer direct kan toepassen zijn onder meer:

  • Consumenten vermijden drukke plekken, wat te zien is aan de lage traffic in de winkelstraten. Ze geven aan gebruik te willen maken van verruimde openingstijden of winkelen wanneer het rustiger, zoals is in de avond. Kijk of je hier op kunt inspelen. 
  • Door corona gaan consumenten zich nog meer online oriënteren, voordat ze een product kopen. Zorg voor een sterke online strategie waarbij je zichtbaar bent voor jouw doelgroep.
  • Consumenten gaan zolang er geen vaccin is gerichter en minder vaak winkelen. Geef consumenten een goede reden om naar jouw winkel te komen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met een lokale broodjeszaak om klanten die ’s ochtends komen winkelen een lunch aan te bieden.
  • Consumenten kiezen bewuster wat ze kopen. Dit biedt ruimte om in te spelen met duurzamere producten met mogelijk een betere marge. 

Naast wat je zelf kunt doen, is en blijft samenwerken aan een aantrekkelijk en veilig winkelgebied erg belangrijk. INretail ziet veel mooie lokale initiatieven en uit het rapport van Q&A blijkt dat meer consumenten in de eigen woonomgeving shoppen. Lokale initiatieven helpen om de klant te binden aan jouw winkelgebied. De creativiteit die retail en winkelgebieden laten zien, wil INretail vasthouden in de toekomst. 

Uit het rapport blijkt ook dat binnensteden het zwaar hebben, met name grote binnensteden. Om winkelketens meer aan te laten sluiten op initiatieven in binnensteden, is INretail gestart met het koppelen van 40 ketens aan lokale ondernemers, vastgoed en horeca centrummanagementorganisaties en gemeenten om blijvend samen de binnenstad aantrekkelijk te houden. Doel is consumenten ook weer in de binnensteden te laten komen.

Bekijk het document 'Schouders onder de binnenstad'

Delen