Arbeidsomstandighedenwet wijzigt per 1 juli 2017

Vragen?
Bel ondernemersservice!
088 973 06 00

Vanaf 1 juli 2017 wordt de arbeidsomstandighedenwet op een aantal punten gewijzigd. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbeidsomstandigheden en de onafhankelijke rol van de bedrijfsarts krijgt meer betekenis.

De arbeidsomstandighedenwet beschermt de belangen van een werknemer. Door regels te stellen moeten beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zo veel mogelijk worden voorkomen.

Basiscontract arbodienst en de rol van de bedrijfsarts
Per 1 juli worden er minimum eisen gesteld aan de inhoud van een basiscontract tussen werkgever en werknemer.  De volgende onderdelen dienen in het contract te worden geregeld;

 • De mogelijkheid van de bedrijfsarts om zelf de werkplek te bezoeken;
 • De mogelijkheid van een werknemer om een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts en de wijze waarop de bedrijfsarts omgaat met een dergelijk verzoek;
 • De wijze waarop de klachtenprocedure door de bedrijfsarts wordt gehandhaafd;
 • Een spreekuur voor het preventief raadplegen van een bedrijfsarts door een werknemer zonder dat er concrete gezondheidsklachten zijn;
 • De wijze waarop de bedrijfsarts samenwerkt en overlegt met de ondernemingsraad (personeelsvertegenwoordiging) en de preventiemedewerker;
 • De wijze waarop de bedrijfsarts voldoet aan zijn meldingsplicht voor beroepsziekten.

Actieve en preventieve insteek
De werkgever dient zich te laten ondersteunen door een arbodienstverlener voor deskundige begeleiding bij ziekte en het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het verrichten van wettelijke aanstellingskeuringen (waar nodig) worden onderdeel van de dienstverlening.

Een second opinion aanvragen
De mogelijkheid voor het verkrijgen van een second opinion bij een andere bedrijfsarts geldt alleen voor de werknemer. Zodoende kan onduidelijkheid over de ziekte en de diagnose bij de werknemer worden weggenomen. De werkgever zelf kan niet vragen om een nieuw oordeel van een andere bedrijfsarts. De mogelijkheid om een second opinion te halen bij UWV blijft voor de werkgever wel bestaan.

Preventief raadplegen van een bedrijfsarts
De werknemer krijgt de mogelijkheid om een de bedrijfsarts preventief te raadplegen, nog voordat gezondheidsklachten tot verzuim leiden. De werkgever is verplicht de werknemers te informeren over het bestaan van deze mogelijkheid. De bedrijfsarts van een preventief consult mag geen terugkoppeling geeft aan de werkgever, die herleidbaar is tot een individuele werknemer. Dat zou in strijd zijn met de privacy van de werknemer.

De bedrijfsarts als adviseur
De rol van de bedrijfsarts zal zich gaan beperken tot een ‘adviserende rol’. De verdere verzuimbegeleiding zal niet meer een taak zijn van de bedrijfsarts. Zo wordt voorkomen dat de bedrijfsarts naast zijn medische taken mogelijk toch de belangen van de werkgever voor laat gaan door zijn taak om een zieke werknemer weer te laten re-integreren. Door de verzuimbegeleiding bij de bedrijfsarts weg te halen, wordt de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts versterkt.

Tags
Contactpersoon
Edwin Hunneman
Edwin Hunneman
Jurist Huur & Recht
088 973 06 54

Recent nieuws

 • open

  Bijl Blogt: Overweldigend groot zegt niets over succes

  Nieuws
  vrijdag, 19 januari 2018
  Ik was deze week, op uitnodiging van de internationale associatie tuincentra, in Bologna om een presentatie te geven. Het publiek bestond uit 200 enthousiaste zelfstandige tuincentra eigenaren. Zij verstonden geen woord Engels en ik geen woord Italiaans. Gelukkig vertaalde de Italiaanse Paula mijn speech in het Italiaans en was het voor allen een leuke ervaring.
  Bijl Blogt: Overweldigend groot zegt niets over succes
 • open

  Koopzondag: aan jou de keuze!

  Nieuws
  woensdag, 10 januari 2018
  Afgelopen week werd mij gevraagd te benoemen welke actualiteiten er binnen de regio spelen. Wat zie ik als regioadviseur wanneer ik op bezoek ben in de provincies Utrecht, Limburg en Gelderland. En wat krijg ik veelal van jou als ondernemer terug? Altijd goed om daar regelmatig bij stil te staan.
  Koopzondag: aan jou de keuze!
 • open

  Kom nu in actie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Nieuws
  woensdag, 10 januari 2018
  De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op woensdag 21 maart 2018 mag (ondernemend) Nederland haar stem in de verschillende gemeenten uitbrengen. Dat betekent voor jou dat nú het moment is om te laten horen wat jij als ondernemer belangrijk vindt.
  Kom nu in actie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018
 • open

  Zo zet jij 2018 naar jouw hand!

  Nieuws
  woensdag, 10 januari 2018
  Vanaf nu gaan we het niet meer hebben over de clichés van vorig jaar en gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag. In 2018 staat ons namelijk een hele hoop te wachten!
  Zo zet jij 2018 naar jouw hand!

Gerelateerd aan dit artikel

Delen