Arbeidsomstandighedenwet wijzigt per 1 juli 2017

Vragen?
Bel ondernemersservice!
088 973 06 00

Vanaf 1 juli 2017 wordt de arbeidsomstandighedenwet op een aantal punten gewijzigd. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbeidsomstandigheden en de onafhankelijke rol van de bedrijfsarts krijgt meer betekenis.

De arbeidsomstandighedenwet beschermt de belangen van een werknemer. Door regels te stellen moeten beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zo veel mogelijk worden voorkomen.

Basiscontract arbodienst en de rol van de bedrijfsarts
Per 1 juli worden er minimum eisen gesteld aan de inhoud van een basiscontract tussen werkgever en werknemer.  De volgende onderdelen dienen in het contract te worden geregeld;

 • De mogelijkheid van de bedrijfsarts om zelf de werkplek te bezoeken;
 • De mogelijkheid van een werknemer om een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts en de wijze waarop de bedrijfsarts omgaat met een dergelijk verzoek;
 • De wijze waarop de klachtenprocedure door de bedrijfsarts wordt gehandhaafd;
 • Een spreekuur voor het preventief raadplegen van een bedrijfsarts door een werknemer zonder dat er concrete gezondheidsklachten zijn;
 • De wijze waarop de bedrijfsarts samenwerkt en overlegt met de ondernemingsraad (personeelsvertegenwoordiging) en de preventiemedewerker;
 • De wijze waarop de bedrijfsarts voldoet aan zijn meldingsplicht voor beroepsziekten.

Actieve en preventieve insteek
De werkgever dient zich te laten ondersteunen door een arbodienstverlener voor deskundige begeleiding bij ziekte en het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het verrichten van wettelijke aanstellingskeuringen (waar nodig) worden onderdeel van de dienstverlening.

Een second opinion aanvragen
De mogelijkheid voor het verkrijgen van een second opinion bij een andere bedrijfsarts geldt alleen voor de werknemer. Zodoende kan onduidelijkheid over de ziekte en de diagnose bij de werknemer worden weggenomen. De werkgever zelf kan niet vragen om een nieuw oordeel van een andere bedrijfsarts. De mogelijkheid om een second opinion te halen bij UWV blijft voor de werkgever wel bestaan.

Preventief raadplegen van een bedrijfsarts
De werknemer krijgt de mogelijkheid om een de bedrijfsarts preventief te raadplegen, nog voordat gezondheidsklachten tot verzuim leiden. De werkgever is verplicht de werknemers te informeren over het bestaan van deze mogelijkheid. De bedrijfsarts van een preventief consult mag geen terugkoppeling geeft aan de werkgever, die herleidbaar is tot een individuele werknemer. Dat zou in strijd zijn met de privacy van de werknemer.

De bedrijfsarts als adviseur
De rol van de bedrijfsarts zal zich gaan beperken tot een ‘adviserende rol’. De verdere verzuimbegeleiding zal niet meer een taak zijn van de bedrijfsarts. Zo wordt voorkomen dat de bedrijfsarts naast zijn medische taken mogelijk toch de belangen van de werkgever voor laat gaan door zijn taak om een zieke werknemer weer te laten re-integreren. Door de verzuimbegeleiding bij de bedrijfsarts weg te halen, wordt de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts versterkt.

Tags
Contactpersoon
Edwin Hunneman
Edwin Hunneman
Jurist Huur & Recht
088 973 06 54

Recent nieuws

 • open

  Groeien dankzij crowdfunding

  Nieuws
  Gisteren, 19 april 2018
  Astrid en Pim Duetz namen onlangs negentien Adam-winkels over uit het faillissement van McGregor. Het benodigde groeigeld (1,75 miljoen euro) kwam via crowdfunding binnen. Met de bank, waar Duetz eerst aanklopte, viel niets te regelen.
  Groeien dankzij crowdfunding
 • open

  Hoe zet ik een verwerkingsregister op?

  Nieuws
  Gisteren, 19 april 2018
  Een van de eerste verplichtingen die om de hoek komt wanneer je aan de slag gaat met de nieuwe privacywetgeving is het opzetten van een verwerkingsregister. In dit register neem je op met welke processen binnen de organisatie je persoonsgegevens verwerkt. 
  Hoe zet ik een verwerkingsregister op?
 • open

  De klant kennen zorgt voor meer omzet

  Nieuws
  Eergisteren, 18 april 2018
  ​​​​​​​Een belangrijk maar behoorlijk onderschat onderdeel van ondernemerssucces, is de mate waarin je jouw klanten kent. Wie zijn jouw klanten? Waar komen ze vandaan en hoe kun je ze het beste bereiken?
  De klant kennen zorgt voor meer omzet
 • open

  Rechtbank Raadsels: Wat doe je als de klant de overeenkomst niet nakomt?

  Nieuws
  Eergisteren, 18 april 2018
  Klachten over zaken en ontslag van winkelpersoneel. Typische retailkwesties die voor een rechtsbijstandsjurist of accountant Rechtbank Raadsels blijven. Door de jarenlange ervaring in de retailbranche procederen onze juristen met succes!
  Rechtbank Raadsels: Wat doe je als de klant de overeenkomst niet nakomt?

Gerelateerd aan dit artikel

Delen