Geen vraag te gek
088 973 06 00

Begrotingsposten 2021

Begrotingsposten 2021

Hieronder de belangrijkste premies voor 2021. 

*De premie voor het Sociaal Fonds is sinds 2020 gestegen met 0,05%. Dat is een werknemersbijdrage en onderdeel van het cao-akkoord dat medio 2018 werd gesloten. Bij ondernemingen die meer dan € 3.460.000,- (2021) verlonen, blijft de premie over het meerdere 0,15%. De stijging van 0,05% mag worden ingehouden op het loon van de medewerker.

Premiepercentage

2020

2021

AOW (Algemene Ouderdomswet)

17,90

17,90

ANW (Algemene nabestaandenwet)

0,10

0,10

Wlz (wet langdurige zorg)

9,65

9,65

Werkgever heffing Zvw (Zorgverzekeringswet) 

6,70 

7,00

Awf - laag

2,94

2,70

Awf - hoog

7,94

7,70

Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) 
incl. 0,50 uniforme opslag kinderopvang 

7,27

7,53

Sociaal fonds

0,20 

0,20*

ZW-flex sector 17

0,48

0,52

WGA sector 17

0,83

0,86

ZW-flex sector 19

0,67

0,61

WGA sector 19 

0,92

1,30

Pensioenpremie pensioenfonds detailhandel

22,50 

24,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen