Geen vraag te gek
088 973 06 00

Blijvertje

Als het dagelijkse leven normaal verloopt en het je als schoenretailer voor de wind gaat, is ondernemen niet zo heel ingewikkeld. Het is mijns inziens veel meer de kunst om in moeilijke en ongewone tijden op de been te blijven.

Kunst

Juist dan kan je jouw ware gezicht als ondernemer laten zien. We leven al ruim een half jaar in een periode waarin niets meer normaal lijkt te zijn. Dat betekent overigens niet dat er geen kansen zouden zijn. In tegendeel!

Behoefte

Door de komst van het coronavirus en de enorme impact op ons dagelijkse leven zijn mensen er massaal van doordrongen geraakt dat fit en gezond blijven belangrijk is. Niet alleen omdat het coronavirus minder vat op je heeft als je goed gezond bent. Maar ook omdat er in deze periode van gedwongen inactiviteit grote behoefte bestaat aan bewegen met inachtneming van de 1,5 meter afstandsmaatregel. Wandelen en fietsen blijken uitstekende alternatieven voor gezamenlijk sporten, wat lange tijd niet was toegestaan.

Hausse

Bijna vanaf het eerste moment dat het virus de kop op stak, is de belangstelling voor wandelen enorm gegroeid. Het mooie van deze vorm van bewegen is dat ieder het in zijn eigen tempo kan doen. Schoenretailers die dit al in een vroeg stadium hebben onderkend, hebben in de afgelopen maanden al volop geprofiteerd van de hausse in deze gezonde en aantrekkelijke vorm van bewegen.

Profiteren

In de wetenschap dat goed schoeisel verreweg het belangrijkste onderdeel is van de uitrusting, hebben zij er veel consumenten van weten te overtuigen dat een professioneel persoonlijk advies bij de schoenkeuze cruciaal is om wandelen leuk te maken én te houden. Want zoveel is wel zeker… door de komst van medicijnen en vaccins zal het virus naar de achtergrond worden gedrongen. Maar de kans dat de veranderde, meer gezonde levensstijl van mensen een ‘blijvertje’ is, is levensgroot. Aan jou als schoenondernemer de taak om daarvan nog lang te profiteren.

Delen