Geen vraag te gek
088 973 06 00

Column: Op de barricaden!

De afgelopen weken hebben de boeren voor een hoop reuring gezorgd. Zoals het er nu uitziet zijn hun acties nog niet voorbij. In ieder geval hebben ze bereikt dat hun massale protest verschillende provinciebesturen op andere gedachten heeft gebracht betreffende het stikstofbeleid.

Zonder inhoudelijk op het boerenprotest in te gaan, constateer ik dat ‘en masse’ protesteren werkt!

Regelzuchtig

Wat kunnen we hier als retail van opsteken? Kunnen wij met elkaar bereiken dat het nu eindelijk eens afgelopen is met de steeds weer nieuwe wet- en regelgeving waarmee we te maken hebben? We beschikken natuurlijk niet over dezelfde machtsmiddelen,  zoals tractoren, om ons protest kracht bij te zetten. Maar betekent dit dan dat protesteren tegen een regelzuchtige overheid op voorhand een verloren zaak is? Ik denk het niet!

Experts

Ik ben ervan overtuigd dat de retail met invloedrijke brancheorganisaties als INretail een belangrijk machtsmiddel in handen heeft, dat richting overheid ingezet kan worden. Organisaties die voor individuele ondernemers de hete kolen uit het vuur halen, mits alle retailers pal achter hun belangenbehartigers gaan staan. Want, geloof me, je kunt écht niet alles zelf behappen als het om het voldoen aan wet- en regelgeving gaat.

INretail heeft daar experts voor in huis, die jou dit soort zorgen uit handen kunnen nemen. En anders weten we wel waar we de nodige expertise vandaan kunnen halen.

Ontzorgen

Je bent toch niet ondernemer geworden om een groot deel van je tijd bezig te zijn met het voldoen aan overheidsmaatregelen? INretail kan je hiermee helpen, zodat je weer meer tijd kunt steken in het managen van je bedrijf. Het scheelt je niet alleen in tijd, maar ook in kosten. Want INretail kan dankzij collectieve contracten, noodzakelijke werkzaamheden rond wet- en regelgeving veel goedkoper verrichten. En bovendien is de kwaliteit gewaarborgd. Als dat geen ontzorgen is…

Delen