Geen vraag te gek
088 973 06 00

Column: 'Pure winst'

Op dit moment hebben de eerste twee bijeenkomsten in voorbereiding op het Sportfocus 2019 onderzoek plaatsgevonden. Als initiatiefnemer spreekt INretail bij deze meetings met grote retailers, leveranciers en trendwatchers.

Enige remedie

Het is mooi om te zien dat de deelnemers aan deze gesprekken zich terdege realiseren dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. De sportretail heeft het zwaar, maar merkleveranciers (de hele grote uitgezonderd) lijden net zo hard mee. De enige remedie is om bondgenootschappen te sluiten op basis van gelijkwaardige belangen. Alleen al daarom zal het Sportfocus 2019 rapport dat op 20 mei in het SBC wordt gepresenteerd ‘pure winst’ zijn.

Fysieke retail

In de brancheverwachting Sport 2019, die ik twee weken geleden presenteerde, wordt een tamelijk kritisch toekomstbeeld geschetst. Niet voor niets gaven we de vooruitblik de titel ‘Survival of the fittest’ mee. Alleen wie er alles aan doet om vitaal en vernieuwend te blijven gaat het redden tussen het grote geweld van de zelf-retailende merkleveranciers en online-giganten. Dat dit geenszins betekent dat er in onze sector een mineurstemming heerst, bleek duidelijk tijdens de Sportfocus-gesprekken. Over en weer zien de deelnemers aan deze meetings het blijvende belang van een sterke fysieke retail in.

Goede toekomst

Dat geeft wat mij betreft hoop voor de toekomst. Uit het Sportfocus-onderzoek zal ongetwijfeld naar voren komen dat de oude, vertrouwde methoden van ondernemen hun houdbaarheidsdatum hebben overschreden. Het is tijd voor nieuwe businessmodellen. Alleen al het gegeven dat er nieuwe mogelijkheden en kansen liggen, biedt vernieuwingsgezinde sportondernemers perspectief op een (blijvend) goede toekomst. Het is aan jou uit alle opties die in het rapport worden gepresenteerd de juiste keuzes te maken.

Delen