Geen vraag te gek
088 973 06 00

Consument mag schade werkblad bij verzekeraar claimen

Onlangs kwam een interessante uitspraak van het Kifid (de geschillencommissie voor de financiële sector) in het nieuws. Een consument had een bepaald agressief schoonmaakmiddel gebruikt, dat niet te verwijderen vlekken op het werkblad achterliet. Zij claimde die schade bij haar inboedelverzekeraar, die de claim afwees.

De consument legde dit voor aan het Kifid. Zij voerde aan dat er sprake was van een ‘onvoorziene en plotselinge gebeurtenis’. Plotseling omdat het schoonmaakwerk alles bij elkaar 15 minuten in beslag nam en onvoorzien omdat de consument niet had gemerkt dat er een druppel langs de fles naar beneden was gelopen. Zij kon aantonen dat op de fles geen waarschuwing stond voor het beschermen van andere materialen die met het goedje in aanraking komen.

De verzekeraar bracht er tegen in dat toch bekend is dat het schoonmaakmiddel een agressief middel is en dat het daarom logisch was dat beschermende maatregelen moesten worden genomen. Zij vonden 15 minuten ook niet als ‘plotseling’ aan te merken.

De Kifid-commissie ging echter niet mee in het verweer van de verzekeraar. Zij oordeelde de gebeurtenis onvoorzien en plotseling en door het ontbreken van een waarschuwing op de fles hoefde zij ook geen schade te verwachten. De schade voor de levering van een nieuw werkblad moest door de verzekeraar vergoed worden.

INretail vindt het een opmerkelijke uitspraak, vooral het aspect van de definitie van ‘plotseling’.

Advies: waarschuw voor combinatie van stoffen/materialen

Leden worden nog wel eens geconfronteerd met klachten van consumenten, die vinden dat ze gewaarschuwd hadden moeten worden voor het niet bestand zijn van materialen tegen andere materialen/stoffen (in dit geval betrof dat het werkblad dat niet bestand was tegen het schoonmaakmiddel).

Bij twee materialen die op elkaar inwerken is het altijd de vraag wie over wat moet informeren. Moest de leverancier van het schoonmaakmiddel informeren dat de ondergrond altijd beschermd moet zijn tegen het schoonmaakmiddel? Of moet de leverancier van het werkblad informeren dat niet alle schoonmaakmiddelen in aanraking met het blad mogen komen? Maar denk bijvoorbeeld ook aan rubberen/kunststof doppen die niet te verwijderen vlekken in parketlak/vinyl/PVC veroorzaken (migratie). Of had de klant misschien zelf beter moeten nadenken?

INretail adviseert om hierin het zekere voor het onzekere te nemen en de klant zo goed mogelijk te informeren tegen bekende vlek-veroorzakende materialen én nog niet bekende! Er is namelijk geen rode draad in uitspraken van rechters en geschillencommissies te trekken, het dubbeltje kan beide kanten op vallen. Wel is zo dat hoe gangbaarder het is dat een materiaal door de klant wordt gebruikt, hoe zwaarder jouw informatieplicht meetelt.

Delen