Geen vraag te gek
088 973 06 00

Een nieuw stadion: winnen of verliezen?

De huidige positie van detailhandel in Leeuwarden is niet rooskleurig te noemen. Zowel de stad in zijn geheel als de binnenstad in het bijzonder kampt met forse leegstand waar hard aan gewerkt moet worden om dit te veranderen. Ook bestaande winkelgebied Retailpark De Centrale is niet vanzelf gevuld. En nu besluit de gemeente ook nog eens om extra detailhandel toe te voegen aan de geplande gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur.

Onbegrijpelijk

Het lokale bestuur van gemeente Leeuwarden stapt met het toevoegen van vierkante meters over de effecten heen voor de bestaande detailhandel. Gek genoeg is het diezelfde gemeente die in 2015 heeft meegetekend aan de gemeentelijke RetailDeals. Simpel samengevat: enerzijds wordt landelijk én provinciaal onder de vlag van de RetailAgenda gewerkt aan het reduceren van vierkante meter winkelvloeroppervlak. Anderzijds slaat gemeente Leeuwarden deze afspraken volledig in de wind. Lokale bestuurders denken te winnen, omdat zij denken dat de effecten enkel voor wat lokale individuele ondernemers geldt.

Echter, Koninklijke INretail voorziet alleen verliezers, omdat er sprake is van het verstoren van de lokale en regionale detailhandelsstructuur.

Wij maken ons hard voor een gezonde en toekomstbestendige detailhandelsstructuur. Concreet vinden wij:

  1. Stel je prioriteit op de binnenstad;
  2. Maak bestaande concentraties detailhandel sterker;
  3. Reduceer vierkante meters winkelvloeroppervlakte;
  4. Voorkom toevoegen van meer van hetzelfde aanbod;
  5. Werk per winkelgebieden het onderscheidend vermogen (DNA) uit: de consument moet wat te kiezen hebben.


Hoe kunnen wij helpen?

In januari hebben wij, met een breed draagvlak van onze leden, onze zorg geuit in het bijzijn van de gemeenteraad en wethouders tijdens twee geplande inspreekmomenten. Een aantal ondernemers hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om van zich te laten horen door in te spreken. Een grote groep ondernemers was ter ondersteuning aanwezig om kenbaar te maken dat zij deze zorg delen.

In februari richten wij onze pijlen op de leden van de Provinciale Staten. Tijdens de Statenmarkt hebben wij een feitelijke weergave van WTC Gebiedsontwikkeling gedeeld met de Provinciale Statenleden en zijn wij in gesprek gegaan met de aanwezige politici. Vervolgens hebben wij bij de Beeldvormende Commissie vergadering ingesproken en mochten wij deelnemen aan de discussie tijdens deze Provinciale Statenvergadering. Naar aanleiding van deze vergadering heeft de provincie een zogenaamde ‘memorie van toelichting’ inzake gebiedsontwikkeling WTC opgeleverd. Hierop hebben wij onze kanttekeningen geplaatst bij de Statenleden.

Heb jij (mogelijk) te maken met onwenselijke ontwikkelingen in jouw winkelgebied? Neem dan contact met ons op via jouw regioadviseur!


Meer over gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur

Delen