Geen vraag te gek
088 973 06 00

Eenmalige cao-uitkering

Medewerkers die vóór 1 februari 2019 al op de loonlijst stonden en ‘bovenschalig’ zijn, hebben recht op een eenmalige uitkering. Deze medewerkers krijgen per 1 februari 2019 een eenmalige uitkering van 0,75%. 

Een bovenschalige medewerker

Medewerkers zijn bovenschalig wanneer ze meer verdienen dan het hoogste loon dat geldt in de schaal waarin de medewerker is ingedeeld. 

De berekening

De uitkering wordt berekend over de som van 12 bruto maandsalarissen exclusief vakantietoeslag. Als medewerkers korter dan 12 maanden in dienst zijn, wordt de eenmalige uitkering berekend over de periode dat de medewerker in dienst is. De periode waarop deze berekening van toepassing  is, is van 1 februari 2018 t/m 31 januari 2019. Als medewerkers al een loonsverhoging hebben ontvangen in deze periode geldt de eenmalige uitkering niet. 

Evenmin hebben medewerkers die beoordelingsafhankelijk worden beloond en een ‘onvoldoende’ als beoordeling ontvangen er recht op.

Een voorbeeld

Als je op 1 oktober 2018 een medewerker hebt aangenomen met een loon dat hoger is dan het maximum van de loonschaal, ontvangt deze per 1 februari een eenmalige uitkering van 0,75% over 4 maandsalarissen (oktober 2018 t/m januari 2019). Als je de medewerker mee hebt laat lopen met de cao-loonsverhoging per 1 januari 2019, hoef je deze eenmalige uitkering niet te geven.

Delen