Geen vraag te gek
088 973 06 00

Financiering, hoe pak ik dit aan?

Hoe stel ik mijn financieringsbehoefte vast en op welke wijze dien ik een financieringsaanvraag in?

Veel ondernemers vinden het lastig om het kredietbedrag te bepalen dat ze nodig hebben. Want hoe kun je op basis van de huidige omstandigheden bepalen wat je omzet wordt? We weten dat het lastig is, maar een optie is om een inschatting proberen te maken wat je aan omzetdaling per maand verwacht om zo een prognose te maken van je omzetverwachting 2020.

Met behulp van onze checklist met alle financiële regelingen en de scenariotool van INretail, kun je vervolgens  een begroting maken van het verwachte resultaat van 2020. Hiermee heb je de basis klaarliggen voor het vaststellen van je kredietbehoefte.

Kredietverstrekking

Vanuit de overheid zijn er specifieke regelingen opgezet om kredietverstrekking vanuit banken op gang te brengen. Belangrijk hierbij is om te weten dat de kans van slagen en het snel verkrijgen van dit krediet het makkelijkst bereikbaar is via je huisbankier (ook al maak je alleen maar gebruik van een rekening courant en heb je hier geen krediet limiet). Banken geven momenteel nadrukkelijk voorrang aan bestaande klanten. Daarnaast is het aantal financiers dat de BMKB C regeling kan verstrekken zeer beperkt.

Looptijd terugbetalen verlengd

Verder is het belangrijk om te melden dat mede door de lobby activiteiten van INretail  de BMKB C regeling laagdrempeliger wordt voor ondernemers: de looptijd voor het terugbetalen van de lening wordt verlengd naar 4 jaar en de toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose.

Speciaal tarief financieringsaanvraag voor INretail leden

Mocht je het toch lastig vinden om een financieringsaanvraag in te dienen, neem dan contact op met de in financiering gespecialiseerde bedrijfsadviseurs van INretail: 088 973 06 00 of info@inretail.nl en vraag naar Rob Drost, Peter Wolfsen of Sanne de Graaf van de afdeling bedrijfsadvies.

Om de kosten voor INretail leden in deze tijden zo veel mogelijk te beperken, wordt er voor een Corona gerelateerde financieringsaanvraag een zeer scherp tarief gehanteerd: voor het opstellen en indienen van de aanvraag € 295,- exclusief btw. Dit zijn de kosten die ook Inretail moet afdragen. Als de aanvraag toegekend wordt er een succesfee berekend van € 295,- exclusief btw.

Uiteraard geldt hierbij wel dat we alle gegevens in één keer juist aangeleverd krijgen en dat er meerkosten in rekening worden gebracht als er sprake is van het opstellen van prognoses voor meerdere vestigingen.

Delen