Geen vraag te gek
088 973 06 00

Geen bijl in de BBL regeling

De subsidie voor bedrijven met leer-werk plekken moet blijven. Ondernemingen maken kosten voor het opleiden van mbo-studenten via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de overheid kan niet verwachten dat die maatschappelijke bijdrage volledig uit eigen zak wordt betaald. Besluit dat aan deze regeling niet mag worden gezaagd en verhoog het bedrag per leerling.

Dat is de boodschap die INretail samen met andere branches,  MKB Nederland en VNO-NCW blijft benadrukken in de lobby richting de verantwoordelijke minister van onderwijs. Een student die de route van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt, kost een bedrijf per jaar gemiddeld €13000,-. Werkgevers betalen namelijk de begeleiding van studenten, gemiddeld 45 procent van de opleidingskosten, reiskosten, etc. Opgeteld gaat het om 422 miljoen euro. In ruil subsidieert de overheid dat met een bedrag van € 2500 per student.
 

Meegroeien
INretail wil dat de subsidiepot voor praktijkleren gaat meegroeien met het aantal studenten dat voor deze leer-werk opleiding kiest. 'Het aantal studenten groeit en daardoor daalt de subsidie per leerling. Stel een vast bedrag van 2700 euro per student per jaar vast', vindt ook MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof. 'Dat geeft werkgevers zekerheid en vertrouwen en voorkomt dat het aantal BBL-plaatsen gaat dalen. Zelfs met een vast bedrag is de overheid nog altijd spekkoper want het volgen van een voltijds schoolopleiding kost de overheid veel meer geld.'
 

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat van de totale baten van de BBL van bijna 1,4 miljard euro liefst 962 miljoen euro bij de overheid terecht komt in de vorm van besparingen op voltijd opleidingen. Dat is bijna vijf keer meer de 194 miljoen euro die de subsidieregeling praktijkleren kost.

 

Delen