Geen vraag te gek
088 973 06 00

Gezamenlijke oproep aan leveranciers en retailers

Modint en INretail doen een gezamenlijke oproep aan leveranciers en retailers om de pijn, die de uitbraak van het coronavirus voor bedrijven veroorzaakt, te verdelen en zo tot goede oplossingen te komen Er is flexibiliteit, wederzijds begrip, visie, verantwoordelijkheid en solidariteit nodig. Alle partijen roepen wij nogmaals dringend op om het maximale te doen wat binnen ieders mogelijkheden ligt.

Samen overleven in de keten

De pijn moeten we met elkaar delen; corona is immers niemands schuld. In Den Haag lobbyen wij om zo veel mogelijk voor onze branches voor elkaar te krijgen. En gezamenlijk als Modint, INretail en FGHS blijven wij de samenwerking in de keten opzoeken. Want samenwerken is belangrijker dan ooit. Blijf met elkaar in gesprek en kom tot onderlinge solidariteit en coulance als het gaat om:

  • Levertijden en -momenten,
  • Toepassen van het begrip 'overmacht'
  • Levering van alternatieve goederen,
  • Gebruik van boetebeding,
  • (gespreide) betalingstermijnen
Delen