Geen vraag te gek
088 973 06 00

Huuronderzoek 2016: huur en omzet beter in balans

De belangrijkste resultaten uit het INretail huuronderzoek 2016.

Tijdens de crisis was de balans tussen de hoogte van de huur en de gerealiseerde omzet vaak ver te zoeken. Huurprijzen waren hoog, omzetten stonden onder druk. De afgelopen jaren is er wat meer marktwerking ontstaan, zo blijkt uit het nieuwe huuronderzoek van INretail onder circa 500 retailers. Ondernemers wisten huurverlaging uit te onderhandelen, maar bijna de helft werd juist met een hogere of gelijkblijvende huur geconfronteerd. Het huuraandeel bij fashion- en woonretailers woog in 2016 desondanks gemiddeld minder zwaar op de omzet. Dat jaar groeiden de omzetten weer, wat het deels kan verklaren.

Huurpercentage zakt
Bij woonwinkels zien we dat het gemiddelde huurpercentage van de omzet is gezakt van 9,3% (2013) naar 7,3% in 2016. Bij modezaken is het percentage gedaald van 12% (2013) naar 9,9% in 2016. Daarmee is het huuraandeel als kostenpost in beide branches terug op het niveau van het jaar 2009. Dit komt door lagere huurprijzen en/of hogere omzetten; het verschilt per deelsegment. Meer informatie vind je in de brochure INretail Huuronderzoek 2016.

Grafiek 1: Gemiddelde huurpercentage op omzet bij huur aan derden. Bron: INretail Huuronderzoek 2016
*Onder modezaken vallen zowel mode-, schoen- als sportzaken. In 2005 en 2007 heeft er geen huuronderzoek plaatsgevonden onder modezaken.

Uiteenlopende huurprijsontwikkeling
Terugblikkend op de afgelopen 5 jaar, zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van de huurprijzen geweest. Bij ongeveer de helft (48%) van de woon- en modewinkels is de huurprijs gedaald ten opzichte van de huur die 5 jaar geleden werd betaald. Daartegenover staat dat bij 40% de huur juist is gestegen. Bij 12% is het bedrag gelijk gebleven.

Als we alleen kijken naar het afgelopen jaar ten opzichte van 2015, dan zien we dat het aantal winkels dat onlangs de huurprijs nog omlaag heeft gekregen, teruggelopen is tot 12%. Bij de helft van de ondervraagden is de huurprijs in 2016 gelijk gebleven aan 2015 en zo’n 40% van de vestigingen heeft vorig jaar te maken gehad met een huurverhoging. Voor een deel betrof dit alleen een inflatiecorrectie. Bij een kwart is de huurprijs gestegen met 1 á 2 procent.

 
Grafiek 2: Huurprijsverandering incl. eventuele indexatie 2016 t.o.v. 2015. Bron: INretail Huuronderzoek 2016
 
Bijna een kwart van deelnemers aan het huuronderzoek heeft in 2016 onderhandeld over de huurprijs. De meerderheid (68%) geeft aan dat er niet onderhandeld is, vaak met de toelichting dat er in de jaren voor 2016 al gesprekken zijn gevoerd met de verhuurder over de huurprijs. Van de mensen die hebben onderhandeld, geeft 89% aan dat hij of zij zelf het gesprek met de verhuurder heeft gevoerd. Zo’n 11% heeft hiervoor een specialist ingehuurd. Bij 39% van de onderhandelingen heeft de huurder een lagere huurprijs kunnen afspreken.
 
Grafiek 3: Aandeel retailers dat wel of niet in 2016 heeft onderhandeld over de huurprijs bij lopende en/of afsluiten/verlengen huurcontract. Bron: INretail Huuronderzoek 2016
 
Bestel het huuronderzoek 2016
Na personeelskosten zijn de uitgaven aan huisvesting de grootste kostenpost voor veel ondernemers. Belangrijk dus om goed grip te houden op de huurkosten in verhouding tot de omzet. De brochure INretail huuronderzoek 2016 geeft inzicht in de gemiddelde betaalde huurprijzen in 2016 naar type winkel en locatie. Ook zijn deze huurprijzen afgezet tegen de vloerproductiviteit om zo de huur/omzetverhouding weer te geven. Het is deze verhouding waar het om draait. Een hogere huurprijs kan, wanneer hier ook een hogere omzet tegenover staat. En andersom mag je lagere huurprijzen verwachten op minder prominente locaties.
 
Delen