Geen vraag te gek
088 973 06 00

INretail waarschuwt: Inspectie SZW aast op RI&E

Ondernemers die nog geen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebben laten uitvoeren, of geen actuele RI&E hebben, lopen het risico bij de Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) in beeld te komen.

Dit jaar controleert de Inspectie SZW steekproefsgewijs 1400 bedrijven, in het kader van ‘Bedrijfsbezoek Arbo in bedrijf 2019’. Een aantal ondernemers hebben inmiddels al een aankondigingsbrief ontvangen. Is jouw winkel RI&E-proof?

Bekijk de brief

Arbeidsrisico’s

Bij een bezoek van de Inspectie SZW wordt er onder meer gevraagd naar de contracten met de arbodienstverlener, de arbocatalogus en moet het plan van aanpak dat hoort bij de wettelijke verplichte RI&E getoond kunnen worden. Ook let de inspectie bij de winkelbezoeken naar verschillende mogelijke risico’s, waaronder fysieke belasting, werken met gevaarlijke stoffen of werken op hoogte.  

Meer informatie over een gezonde en veilige winkel

Op weg naar een veilige winkel

Natuurlijk wil je een fijne en veilige (werk)omgeving creëren voor jouw klanten en medewerkers, maar voldoet jouw winkel aan alle eisen? Met de wettelijk verplichte RI&E doorloop je alle risico’s vooraf. In slechts 60 minuten nemen we het hele proces van het invullen van de RI&E uit handen. We inventariseren jouw winkel, maken een plan van aanpak, bespreken de verbeterpunten en kun je direct aan de slag!

Vragen of direct een afspraak maken?

Delen