Geen vraag te gek
088 973 06 00

Meer knoppen

Dave Quadvlieg, Branchemanager Schoenen, deelt elke twee weken zijn kijk op wat er gaande is in de branche.

Spreiden

Nu de nieuwe realiteit die het gevolg is van het coronavirus enigszins is ingedaald in de samenleving, blijken consumenten gelukkig weer wat minder terughoudend te zijn wanneer het om winkelbezoek gaat. In de schoenenbusiness is dit vooral te merken bij speciaalzaken met een overwegend op functionaliteit en comfort gericht assortiment. Vooral wanneer winkels kans zien het klantenbezoek te spreiden, slagen ze erin hun omzet redelijk tot goed op peil te houden.

Uitverkoop

Met Black Friday komende vrijdag in het vizier blijft het belangrijk om in te zetten op spreiding van je klanten. Dat geldt natuurlijk ook voor de schoenwinkels met een overwegend modisch assortiment. Maar wat voor type schoenenzaak je ook hebt, in alle gevallen is het zaak om je niet gek te laten maken door Black Friday. Zo is het op zijn zachtst gezegd onverstandig om – belust op een maximale omzet –  je hele assortiment in de uitverkoop te zetten.

Buitenkansjes

Voor gewilde modellen hoeft dat helemaal niet. Maar ook voor minder populaire schoenen geldt dat je de marge die je prijsgeeft goed moet afstemmen op je voorraadpositie. Zorgvuldig spreiden is dus ook in dit verband de beste raad. Gezien het afgenomen winkelbezoek in de afgelopen weken is het duidelijk dat consumenten wachten op de buitenkansjes van Black Friday. Ik begrijp dat je erop gebrand bent om elke winkelbezoeker met een paar schoenen de winkel uit te laten gaan, desnoods met forse korting. Maar laat de marge niet allesbepalend zijn voor je uitverkoopbeleid.

Draaien aan verschillende knoppen

In dit verband wijs ik schoenondernemers erop dat er meer knoppen zijn waaraan je kunt draaien, al lijkt dat in deze hectische tijd weleens vergeten te worden. Naast ‘voorraad en marge’ is ‘vaste lasten’ één van de knoppen waaraan je moet blijven draaien. Denk bijvoorbeeld aan de huur die je betaalt, wat vaak een flink deel is van je totale kosten. Ook in deze tweede coronagolf blijken verhuurders best bereid te zijn om hun huurders tegemoet te komen. Maar dan moet je wél zelf actie ondernemen.

Delen