Geen vraag te gek
088 973 06 00

Minister: cao Retail Non-Food algemeen verbindend

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Retail Non-Food op 15 maart algemeen verbindend verklaard. Daarmee geldt de cao voor alle werkgevers en medewerkers die onder de werkingssfeer van de cao vallen. De cao loopt tot 1 januari 2021.

Eerder sloten Koninklijke INretail, Tuinbranche Nederland, de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche (NJU), Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) en de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) per 1 juli 2018 de nieuwe cao met vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV.

Sinds de cao rondkwam stegen de lonen volgens afspraak mee met het Wettelijk Minimumloon (bijna 2,4%) en werd het loongebouw in de onderste schalen gerepareerd. Op 1 juli is er opnieuw een loonsverhoging. Daarna volgen nog twee momenten waarop de lonen worden verhoogd.

Individuele wensen en ontwikkeling

In de cao is er nadrukkelijk aandacht voor individuele wensen en ontwikkeling. Er komt een persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar voor medewerkers met een dienstverband van 16 uur of meer per week. Oudere medewerkers kunnen profiteren van een regeling voor duurzame inzetbaarheid, waardoor zij gezonder de pensioendatum kunnen halen.

Er wordt ook een proef gedaan met individualisering van feestdagen: medewerkers kunnen dan zelf enkele dagen aangeven waarop zij liever niet werken. Dat hoeven geen vaste feestdagen te zijn. Het kan immers zo zijn dat een medewerker het niet erg vindt om op zo’n vaste feestdag te werken. Verder wordt een begin gemaakt met een individueel keuzebudget: medewerkers kunnen maximaal vier vakantiedagen kopen of verkopen. Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht of er nog andere arbeidsvoorwaarden zijn waarmee de medewerker meer maatwerk voor zichzelf kan creëren.

Delen