Geen vraag te gek
088 973 06 00

Mkb'ers vinden weg naar Waarschuwingsregister

Uit de jaarcijfers van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) blijkt dat steeds vaker mkb-winkeliers het Waarschuwingsregister vinden.

Interne fraude als diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting kost winkeliers jaarlijks honderden miljoenen. Daarom is het positief dat het Waarschuwingsregister steeds vaker door winkeliers wordt geraadpleegd. In 2018 was er sprake van 595 treffers, waarbij bleek dat een sollicitant eerder gefraudeerd heeft. Dit is een stijging van ruim 60% ten opzichte van vorig jaar. Lees hier het persbericht van Stichting FAD

Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake is van aangifte bij de politie, bewezen fraude en ontslag. De frauderende winkelmedewerker riskeert, bij registratie, voor maximaal vier jaar te worden uitgesloten van werk in een groot deel van de retail. Het Waarschuwingsregister is een effectief hulpmiddel om te gebruiken bij het aannemen van nieuwe personeel. Personeel dat zich schuldig maakt aan het plegen van interne fraude wordt geregistreerd. Inmiddels staat de teller van het aantal mkb-bedrijven die zijn aangesloten op 1.063.

INretail roept op om deel te nemen aan het Waarschuwingsregister om samen interne fraude te bestrijden. Samen met andere brancheverengingen heeft INretail een speciaal loket opgezet voor het mkb. Midden- en kleinbedrijven in de retail nemen minder vaak mensen aan en dus lijkt een directe aansluiting met het Waarschuwingsregister minder interessant. Daarom is dit loket in het leven geroepen. 

Aanmelden Brancheloket

  1. Als lid van INretail kan jij je hier gratis aanmelden voor deelname aan het Waarschuwingsregister Brancheloket. 
  2. Voer alle benodigde gegevens in en klik op aanmelden. Het brancheloket neemt vervolgens je aanvraag in behandeling. 
  3. Na verwerking van jouw gegevens krijg je, na beoordeling door de Autoriteit Persoonsgegevens, bericht dat je als deelnemer geregistreerd staat en heb je toegang tot het Waarschuwingsregister Brancheloket. 
  4. Je informeert huidige medewerkers dat je bent aangesloten bij het FAD-waarschuwingsregister detailhandel. Met hen bespreek je regelmatig dat diefstal en fraude in jouw winkel niet getolereerd wordt en dat je daar actief tegen optreedt. Je meldt deelname aan het waarschuwingsregister ook vooraf als je nieuwe medewerkers in dienst neemt (gaat al een preventieve werking van uit!). Vermeld je deelname aan het Waarschuwingsregister ook in de huisregels!

Indien je een nieuwe medewerker in dienst wilt nemen, kan je eenvoudig opvragen of deze persoon vermeld staat in het register. Als een medewerker zich schuldig maakt aan diefstal of frauduleus handelen, meld je deze persoon aan voor opname in het register. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De activiteiten van deze medewerker moeten geleid hebben tot ontslag of beëindiging van de arbeidsrelatie.
  • Je hebt aangifte gedaan bij de politie.
  • Er moeten voldoende bewijsstukken zijn en bewaard in een dossier.
  • Je informeert de betrokken medewerker dat je hem of haar aanmeldt voor opname in het register.
Delen