Geen vraag te gek
088 973 06 00

MKB Idee! Een subsidie gericht op investeren in menselijk kapitaal (scholing en opleiding)

Is er een belemmering in jouw onderneming om te investeren in menselijk kapitaal (scholing en opleiding) en heb jij hiervoor een oplossing? Dan kan de subsidie MKB Idee je mogelijk hierbij helpen.

MKB Idee richt zich op het oplossen van knelpunten in de ontwikkeling en scholing van huidige en toekomstige medewerkers. De uitvoering van jouw idee kan 100% subsidiabel zijn.

Welke ideeën vallen onder de subsidie?

Wil je als mkb’er of in een samenwerkingsverband in aanmerking komen voor MKB Idee dan dient met behulp van de subsidie te worden geïnvesteerd in:

  • Menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • Het technisch opleiden van medewerkers;
  • Menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Kijk ook op https://mkbideenetwerk.nl/goede-voorbeelden/ voor voorbeelden die eerder vanuit MKB Idee zijn gesubsidieerd.

Let op! De subsidie die vanuit MKB Idee wordt verstrekt is niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan kosten voor het volgen van scholing en ontwikkeling van medewerkers of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken komen voor subsidie in aanmerking.

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?

Van 20 oktober 2020 tot en met 19 januari 2021.

Hoe hoog is de subsidiebijdrage?

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van:

  • € 124.999 voor individuele aanvrager;
  • € 200.000 voor een samenwerkingsverband.

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Mkb-ondernemers komen in aanmerking voor de subsidie. Kleine mkb-ondernemers hebben maximaal 50 fte in dienst en een omzet van niet meer dan € 10 miljoen per jaar. Daarnaast kan een subsidie worden aangevraagd door deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is.

Hulp bij het indienen van de deze subsidie? Neem dan contact op met Remco Klaassen via r.klaassen@mrk-one.nl of bel 06-41231772.

Delen