Geen vraag te gek
088 973 06 00

Modernisering pensioenstelsel en premie 2021

Het nieuwe pensioenstelsel wordt moderner, persoonlijker en met stabiele premies voor ondernemers. Dat is goed nieuws want in de huidige pensioenregeling dreigen de premies zonder ingrijpen bijna onbetaalbaar te worden. Tot de introductie van een nieuw pensioenstelsel werd vorig jaar al besloten. Hoe dat stelsel er precies uit komt te zien, is nu nog niet bekend.

Stabiel en voorspelbaar

Voor jongeren die werken wordt het een eerlijker systeem: van de premie die voor deze werknemers wordt betaald, profiteert deze groep zelf meer dan nu, want in de huidige regeling zit nog een herverdeling. Die gaat eruit in het nieuwe systeem. Straks is er sprake van stabiele en voorspelbare leeftijdsonafhankelijke pensioenpremies. Ook komt de rekenrente te vervallen. Die zorgt er nu voor dat telkens premieverhogingen voor werkgevers en medewerkers en pensioenkorting voor deelnemers, slapers en gepensioneerden dreigen. Slapers zijn ex-medewerkers die nu in een andere sector werken. Bovendien is de rekenrente steeds onderwerp van discussie tussen generaties, wat het vertrouwen in het stelsel niet ten goede komt.

De huidige pensioenregelingen worden op termijn onbetaalbaar en ingrijpen was nodig. Dankzij het pensioenakkoord wordt (als de dekkingsgraad boven 90% blijft) volgend jaar niet gekort op de rechten die werkenden opbouwen of op de pensioenuitkeringen. Dat zorgt voor rust die nodig is om werkgevers en vakbonden samen aan een nieuw, uniform pensioensysteem voor de sector te laten bouwen. 

Retail wil snel nieuwe pensioenregeling

Zelfstandige ondernemers kunnen straks ook makkelijker toetreden tot het pensioenstelsel. Dat past bij een moderne arbeidsmarkt. Het plan is de nieuwe wet vanaf 2022 in te laten gaan. Alle pensioenregelingen moeten vervolgens voor 2026 zijn omgezet naar het moderne systeem met een vlakke leeftijdsonafhankelijke premie. Het pensioen wordt ook persoonlijker en gaat meer meebewegen met de economie. De retailsector wil zo snel mogelijk de gesprekken met de sociale partners (werkgevers en vakbonden) starten om liefst al volgend jaar een nieuwe regeling te kunnen aankondigen.

Pensioenpremie 2021

In het pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenen (qua opbouw en qua uitkering) volgend jaar niet gekort worden als pensioenfondsen een dekkingsgraad van minimaal 90% hebben. Dat is positief omdat veel fondsen eind dit jaar waarschijnlijk niet kunnen voldoen aan de hogere eisen die eigenlijk gelden. De oorzaak ligt in de lage rentestand en daardoor lagere inkomsten voor het pensioenfonds en de enige oplossing ligt in premieverhoging door het pensioenfonds en opbouwverlaging. Het Pensioenfonds Detailhandel heeft al diverse scenario’s uitgewerkt voor 2021 die allemaal uitgaan van premieverhoging variërend van één tot tientallen procenten. Dat laatste zou natuurlijk een onbetaalbare situatie opleveren en mag niet gebeuren. Hierover gaan komende maanden nog heel wat gesprekken gevoerd worden.

Snelle hervorming beperkt premieverhoging

In het vierde kwartaal wordt de premie pas definitief vastgesteld. Die geldt vervolgens vanaf 2021 vijf jaar lang. Maar de retailsector wil de nieuw te ontwerpen pensioenregeling liefst al per januari 2022 invoeren. Dat helpt verdere premieverhoging te voorkomen. Binnenkort worden daarom de eerste gesprekken al gevoerd over de nieuwe regeling die er moet komen.  

Delen