Geen vraag te gek
088 973 06 00

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt het dragen van een mondkapje in publiek toegankelijke ruimtes per 1 december 2020 door het Kabinet verplicht gesteld. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Ook een mondkapje tijdens private shopping momenten

Een winkel is in principe altijd een voor het publiek toegankelijke ruimte als deze geopend is. Dus ook tijdens private shopping momenten dient een mondkapje door klant én medewerker en/of ondernemer te worden gedragen. Dit volgt uit de volgende bepaling: 'Daarnaast is een plaats voor het publiek toegankelijk wanneer deze weliswaar voor bepaalde personen openstaat, maar die in beginsel onbeperkt in aantal kunnen zijn'.
 

Volledig faceshield; wel voor medewerkers, niet voor klanten

Medewerkers en winkeliers mogen als vervanging van een regulier mondkapje ook een volledig faceshield dragen. De variant die van je kin tot neus loopt mag dus niet meer.

In de winkel; altijd een mondkapje op

Medewerkers dienen altijd een mondkapje of volledig faceshield te dragen in de ruimtes die voor publiek toegankelijk zijn. De medewerker dient ook een mondkapje of volledig faceshield te dragen achter een groot spatscherm, bijvoorbeeld bij de kassa.

Werkgevers voorzien in mondkapje

Als werkgever ben jij verantwoordelijk dat je medewerkers het juiste mondkapje dragen en kan je daarvoor ook beboet worden. In de regelgeving is opgenomen dat een mondkapje de neus én mond volledig moet bedekken en ontworpen moet zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een spatscherm (ook wel faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig want het wordt op enige afstand van de neusgaten en mond geplaatst, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje voor klanten. Zoals eerder aangegeven geldt voor winkeliers en medewerkers een uitzondering op deze regel. Ook een sjaal of bandana mag niet worden gebruikt als mondkapje. 

Uitzonderingen

Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Denk hierbij aan als er een adviesgesprek aan een tafel wordt gevoerd bijvoorbeeld. Wanneer vervolgens wordt opgestaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Medewerkers hoeven geen mondkapje te dragen in de kantine of in een magazijn.

Handhaven

Retailers moeten actief deurbeleid voeren. Actief deurbeleid houdt ook in dat consumenten per 1 december moeten worden gewezen op de mondkapjesplicht. Gebruik hiervoor onder meer deze poster. Je mag consumenten weigeren die geen mondkapje dragen omdat jij als ondernemer de beheerder bent van het gebouw en daarom je eigen regels mag stellen. Als een klant -ondanks jouw regel dat een mondkapje verplicht is in je winkel- zich toegang wil verschaffen, dan kan je contact opnemen met de gemeentelijke handhaving. Als ondernemer ben je echter niet verplicht om de mondkapjesplicht te handhaven. Dus krijg je geen boete als de klant geen mondkapje draagt.

Meer informatie over het aanspreken van je klant vind je hier

Boetes

Wie de regels niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Voor jongeren jonger dan 16 jaar is de boete 38 euro. De boete is niet voor de retailer als de klant geen mondkapje draagt. De boete voor ondernemers kan oplopen tot 4000 euro.

Delen