Geen vraag te gek
088 973 06 00

Omzet in modebranche 2018 nagenoeg stabiel

In het vierde kwartaal kwam het kwartaalcijfer voor het eerst dit jaar op een plus uit: +2,2% t.o.v. kwartaal vier in 2017. In september was de cumulatieve stand nog -0,7%, maar door de omzetgroei in het vierde kwartaal kon het jaar 2018 toch nog met een hele kleine plus worden afgesloten (+0,1%). Dit alles blijkt uit de nieuwste INretail/GfK Fashionscan.

Bekijk de hele infographic 

Lees het volledige cijferartikel

Branchespecialist Mode, Edwin Belt, over de cijfers van 2018

“Ieder jaar kijken we terug naar de omzet van het afgelopen jaar. Een terugblik helpt begrijpen waarom je bepaalde dingen in de toekomst anders of juist hetzelfde gaat doen. 2018 was een jaar van weerextremen. Na een lange winter kondigde de extreem warme en lange zomer zich aan. Ondanks dat het weer niet altijd de aanleiding is van een tegenvallende verkoop, is het wel vaak de bekende ‘laatste druppel’. Daarom is de vraag niet of extreem weer de reden voor tegenvallende of hele hoge omzetcijfers is, maar ‘Hoe kan je weerbaar worden voor dit soort extremen?’

In de brancheverwachting 2019 staan enkele macro-ontwikkelingen welke helpen voor te sorteren op de grilligheid van de markt. Daarbij zijn de feiten en cijfers in dit jaarartikel aanknopingspunten voor keuzes die je komend jaar kan maken. Zo zien we dat de mkb’ers - die vooral vanuit de fysieke kanalen opereert - aandeel verliezen binnen de markt. Tegelijkertijd zijn er uitzonderingen binnen deze categorie mkb’ers: ondernemers die investeren in hun winkel en medewerkers wijken hierin positief af.

Ondernemers die meegaan met hun tijd, die medewerkers in dienst hebben met product- en mensenkennis en die hun online kanalen inzetten om de zichtbaarheid en verkoopkansen te vergroten, dat zijn de ondernemers van morgen. En zij die niet of beperkt het online kanaal inzetten om direct te verkopen, scoren sterk door hun expertise en storytelling. Gastvrijheid is slechts het begin van een duurzame en loyale relatie met je klant. Het onderhouden en aandacht geven op de juiste momenten binnen de customer journey, is de key waar het mkb zich sterk in kan onderscheiden van het GWB. Daarbij is het inzetten van de juiste sociale mediakanalen een vanzelfsprekendheid geworden, maar dit zal naar een hoger niveau moeten. Gerichter en persoonlijker!” – Edwin Belt. 

Uitgebreid cijferartikel

Met name november heeft in het vierde kwartaal veel moderetailers positieve resultaten bezorgd. Door onder andere de prijsfestijnen lag de omzet in november maar liefst 3,6% hoger t.o.v. een jaar eerder. Black Friday en Cyber Mondayzorgden vooral voor een omzetboost bij het online kanaal (+22,4%). Maar ook in de winkelstraten liep het goed. De marges kwamen echter wel onder druk te staan. 

Kwartaal 1 en 2
Ondanks dat de omzet op nagenoeg hetzelfde niveau als vorig jaar is blijven hangen, begon het jaar teleurstellend door de lang aanhoudende lage temperaturen. Mogelijk een reden waardoor consumenten hun voorjaarsaankopen uitstelden. April ging vervolgens de boeken in als één van de warmste aprilmaanden sinds 1901. Consumenten hadden massaal behoefte aan nieuwe zomerse outfits waardoor veel retailers afschrijvingen moesten doen op hun voorjaarscollecties. De omzetboost in april (+16,1%) had vervolgens weer zijn weerslag op de verkopen in mei (-6,7%) en juni (-3,6%), omdat veel consumenten de zomerinkopen inmiddels al hadden gedaan. 

Kwartaal 3 en 4
Hoewel warm weer consumenten meestal weerhoudt om de winkelstraten te bezoeken, liet juli met een hittegolf van 13 dagen toch een omzetgroei van 3,7% zien. Het vermoeden dat deze aankopen voornamelijk bij de airco thuis achter de laptop zijn gedaan, bevestigen de cijfers; het online kanaal steeg met bijna 24% t.o.v. juli vorig jaar. Augustus liet een omzetplus zien van 3,1%. Het was wederom een relatief warme maand en dit heeft waarschijnlijk de interesse van consumenten in de nieuwe herfst/wintercollecties getemperd. De plus was waarschijnlijk met name het gevolg van de aanvang van het nieuwe schooljaar aangezien het segment kinderkleding met bijna 12% steeg. 

In september daalde de omzet met 6,6%. Maar in het licht van de 23,8% stijging in september 2017 t.o.v. 2016, lag deze daling in de lijn der verwachting en is deze beperkt gebleven. Hoewel november in het vierde kwartaal de meest positieve invloed had op het cumulatieve jaarcijfer, wisten ook oktober en december positieve resultaten neer te zetten. In oktober steeg de omzet met 0,9% en in december met 2,4%. Al met al zorgde het vierde kwartaal dus voor de gehoopte omzetboost en wist daarmee het tij te keren. 

Bekijk de omzetontwikkeling per maand

Online, offline, mkb en GWB
Over heel 2018 liet de online ontwikkeling van moderetailers (cross + single channel) een plus van 14,6% zien en offline een daling van 4,6%. Samen resulteerde dit in een omzet die nagenoeg gelijk is gebleven aan vorig jaar. Het grootwinkelbedrijf liet in 2018 een omzetgroei zien van 0,2%. Het mkb daalde met 0,8%.

Eindsprint in bijna alle segmenten
Op dames bovenmode na, deden alle segmenten het in het vierde kwartaal beter dan in het derde kwartaal. Ondanks dat dit segment het minder deed dan in kwartaal 3, wist dames bovenmode nog wel in de plus te eindigen (+0,2%). De grootste groei in kwartaal 4 was te zien bij ondermode (+13,8%). 

Grafiek 1: Omzetontwikkeling modebranche 2018 t.o.v. 52 weken 2017 (Bron: INretail/GfK FashionScan)

*Totaal mode omvat de omzet in bovenmode,ondermode en beenmode en is exclusief persoonlijke accessoires. Ondermode omvat nachtkleding, ondermode en badmode. 

 

Totaal mode

Dames bovenmode

Heren bovenmode

Baby- en kinder bovenmode

Ondermode

Beenmode

2018

0,1%

0,2%

-0,2%

-3,0%

-0,7%

0,3%

Tabel 1: Omzetontwikkeling modebranche 2018 t.o.v. 52 weken 2017 (Bron: INretail/GfK FashionScan)

Minder interesse in jassen/jackets

Wanneer we specifiek kijken naar de artikelgroepen, deed de artikelgroep ‘jassen/jackets’ het teleurstellend met een afname (-4,6%). Aan de positieve zijde zien we een omzetgroei bij ‘nachtkleding’ van 4,9%. 

Als we specifiek inzoomen op dames, zijn de grootste stijgers de artikelgroepen ‘sweaters en vesten’ (+7,9%) en ‘nachtkleding’ met (+7,5%). Dalingen zijn te zien bij ‘overhemden en blouses (-6,8%) en zwemkleding (-10,2%). Bij de heren zijn de artikelgroepen met de meeste groei: ‘zwemkleding’ (+14,4%), ‘broeken’ (+5,1%) en ‘t-shirts en polo’s’ (+4,3%). Een dalende omzet is enkel te bespeuren bij ‘jassen en jackets’ (-11%). 

Voor vragen over de cijfers kun je contact opnemen met Marktonderzoek: marktonderzoek@inretail.nl  of via tel (088) 973 06 00. 

Meer gedetailleerde marktcijfers

Wil jij wekelijks zien hoe jouw omzet zich ontwikkelt vergeleken met anderen? En cijfers ontvangen die nog specifieker op artikelgroep niveau inzoomen? Doe dan mee aan de INretail / Gfk Fashionscan!

Deelnemen FashionScan

Door de mogelijkheid om jouw kassasysteem automatisch te koppelen met de FashionScan te maken, heb je een unieke kans om snel en gedetailleerd marktcijfers te vergelijken. Kassasystemen van Vendit en K3 Retail bieden deze mogelijkheid. Aansluiting met het kassasysteem Vendit is volledig gratis. 

Kasssysteem K3 Retail    Winkelmanagament Systeem Vendit 

Toelichting op de gepubliceerde cijfers

Noot 1: De percentages in de grafieken geven de gemiddelde omzetontwikkeling weer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder van moderetailers die zijn aangesloten bij de INretail / GfK Fashionscan.

Noot 2: Het totale modesegment omvat de omzet in bovenmode, ondermode en beenmode en is exclusief persoonlijke accessoires en schoenen. Ondermode omvat nachtkleding, ondermode en badmode.

Noot 3: Voor het gemak is een kalendermaand genoemd, maar de meting vindt plaats in periodes.

Noot 4: Cijfers kunnen afwijken van eerder gepubliceerde cijfers i.v.m. panelwisselingen. 

Noot 5: Cijfers die vanuit CBS worden gepubliceerd wijken af van bovenstaande. De reden hiervoor is verschil in de meetmethode en definitie. Meer hierover lees je hier. Ter voorbeeld: In de CBS cijfers wordt de omzet van puur online spelers niet meegenomen in branchecijfers en de omzetstatistieken rapporteren over branches, niet productgroepen. CBS publiceert alleen voor detailhandel totaal en niet per branche over (puur) online ontwikkelingen (SBI xxx postorder/webwinkels). In de INretail GfK scan wordt ook de omzet van puur online spelers meegenomen (naast offline en online van multichannel online spelers) en publiceert naar productgroep. Deelnemers aan de INretail/GfK Fashionscan kunnen de ontwikkelingen in online en offline ook separaat volgen.

Noot 6: Branchecijfers of panelcijfer? Binnen de INretail/GfK Fashion- en Shoescan vindt een extrapolatie plaats naar de panelmarkt van de top 50 Fashion/Shoe retailers. Voor de deelnemers buiten de top 50, inclusief de MKB spelers (onder andere via aanlevering uit de MKB Shoescan) vindt geen extrapolatie plaats.

Delen