Geen vraag te gek
088 973 06 00

Op de koffie in het torentje

Woensdag aanstaande staat een afspraak in het torentje van minister-president Mark Rutte in de agenda van INretail-directeur Jan Meerman. Samen met MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof en VNO voorzitter Hans de Boer overhandigt hij een gids waarin de macht en kracht van de platformeconomie centraal staat.

‘Hoe laten wij het werken?’, is de titel en het verduidelijkt dat naast de kansen die er zijn ook heel goed nagedacht moet worden over de gevolgen van de alsmaar toenemende invloed van de platformeconomie. Voor de inhoud van het boekje werd volop gebruik gemaakt van een inventarisatie die INretail al eerder maakte van de kansen en consequenties van de platformeconomie. Met de overhandiging willen de lobbyorganisaties een krachtig signaal afgeven en duidelijk maken dat de platformeconomie overheidsaandacht en passend beleid vraagt.

Delen