Geen vraag te gek
088 973 06 00

Bij INretail verzeker je je in 2019 al voor doorbetaling bij zieke werknemers!

INretail heeft zich altijd sterk gemaakt voor een verzekering die kleine werkgevers ontzorgt op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte. Makkelijker, duidelijker en goedkoper was de boodschap die bij Minister Koolmees is neergelegd. Met succes. INretail mag al in 2019, een door MKB-Nederland geaccrediteerde mkb-verzuim-ontzorg-verzekering, aanbieden.

Veel mkb’ers kunnen verplichtingen rondom een zieke medewerker bijna niet bijbenen en hebben weinig ervaring met het begeleiden van dit traject. Het gevolg hiervan is dat er angst heerst om medewerkers in vaste dienst te nemen. Niet wenselijk vond INretail en zo ook Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met werkgevers en verzekeraars is daarom afgesproken dat er per 1 januari 2020 een verzekering komt die de financiële risico’s van kleine werkgevers zal dekken. Het doel: betaalbaar geholpen worden bij de verplichtingen rondom loondoorbetaling bij ziekte, waarmee het langdurig verzuim van medewerkers kan worden beperkt.

Werkgevers die nog geen gebruikmaken van de huidige INretail-verzuim verzekering moeten vóór 1 oktober 2019 het contract met hun arbodienst opzeggen om op 1 januari 2020 gebruik te kunnen maken van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

Meer informatie

Delen