Geen vraag te gek
088 973 06 00

Handreiking voor veilige winkelgebieden

INretail heeft samen met DNWS, de Retailagenda, het Vakcentrum, NRW en Detailhandel Nederlanden hard gewerkt aan een handreiking voor veilige winkelgebieden. Daaraan is grote behoefte omdat consumenten gelukkig de winkels weer opzoeken en winkelgebieden de veiligheid willen garanderen. Om de bezoekersstromen in goede banen te leiden zijn nu richtlijnen opgesteld.

 In de plaats van het ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ is de oproep van Mark Rutte nu ‘vermijd drukte’. Daar zijn we blij mee en des te belangrijker worden nu de antwoorden op vragen als ‘Hoe passen wachtenden voor een winkel in de winkelstraat en hoe kun je drukte goed spreiden?’Goede samenwerking tussen bezoekers, ondernemers, vastgoedexploitanten, handhavers en gemeenten is belangrijk om situaties in winkelstaten en andere publieke plekken veilig en beheersbaar te houden.

De handreiking kent richtlijnen, regels en tips om winkelgebieden voor te bereiden op het winkelen in de nieuwe anderhalvemeter samenleving. Van een stappenplan om knelpunten in kaart te brengen tot heldere gedragsregels voor bezoekers, van crowd control tot city hosts en van verruimde openingstijden tot ruimte bieden aan grotere terrassen.

De situatie verschilt per winkelgebied en daarom er is voldoende ruimte voor maatwerk en zo nodig worden gezamenlijk afspraken met de gemeente gemaakt over vergunningen, uitvoering en eindverantwoordelijkheid. Voor winkelgebied bezoekers moeten de regels helder en hanteerbaar zijn plus duidelijkheid en vertrouwen geven om veilig aankopen te kunnen doen.

De handreiking is opgesteld in samenwerking met de Retailagenda, Detailhandel Nederland, NRW, platform De Nieuwe Winkelstraat, Vakcentrum en VNG en wordt ondersteund door alle bij de Retailagenda betrokken partners.

Handreiking Verantwoord bezoek winkelgebieden

Bijlage handreiking:suggesties en inspiratie

Delen