Geen vraag te gek
088 973 06 00

Handreiking voor veilige winkelgebieden

INretail heeft samen met DNWS, de Retailagenda, het Vakcentrum en NRW gewerkt aan een handreiking voor veilige winkelgebieden. Daaraan is grote behoefte omdat consumenten behoefte aan het fysiek bezoeken van winkels en winkelgebieden op een veilige manier. Om de bezoekersstromen in goede banen te leiden zijn er richtlijnen opgesteld.

'Hoe ga je in het kader van de veiligheid om met wachtenden voor een winkel in de winkelstraat en hoe kun je drukte goed spreiden?’ Dit zijn vragen waarbij de 'Handreiking Voor Veilige Winkelgebieden' kan helpen. Een goede samenwerking tussen bezoekers, ondernemers, vastgoedexploitanten, handhavers en gemeenten is belangrijk om situaties in winkelstraten en andere publieke plekken veilig en beheersbaar te houden. 

De handreiking kent richtlijnen, regels en tips om winkelgebieden te helpen met het winkelen in de nieuwe anderhalvemeter samenleving. Van een stappenplan om knelpunten in kaart te brengen tot heldere gedragsregels voor bezoekers, van crowd control tot city hosts en van verruimde openingstijden tot ruimte bieden aan grotere terrassen. 

De situatie verschilt per winkelgebied en daarom er is voldoende ruimte voor maatwerk en zo nodig worden gezamenlijk afspraken met de gemeente gemaakt over vergunningen, uitvoering en eindverantwoordelijkheid. Voor winkelgebied bezoekers moeten de regels helder en hanteerbaar zijn plus duidelijkheid en vertrouwen geven om veilig aankopen te kunnen doen. 

De handreiking is opgesteld in samenwerking met de Retailagenda, Detailhandel Nederland, NRW, platform De Nieuwe Winkelstraat, Vakcentrum en VNG en wordt ondersteund door alle bij de Retailagenda betrokken partners.

Handreiking Verantwoord bezoek winkelgebieden

Bijlage handreiking: suggesties en inspiratie

Veelgestelde vragen Corona en de winkelstraat (lokaal)

Delen