Geen vraag te gek
088 973 06 00

Protocol 'Samen veilig doorwerken'

Dit protocol biedt o.a. duidelijkheid aan bedrijven die tijdens de Coronacrisis werkzaamheden moeten uitvoeren bij consumenten thuis, waaronder ook een protocol, voor samen op een bus rijden. Aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden.

Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld. 

Bekijk hier het protocol 'Samen veilig doorwerken'

Specifiek voor de woonbranche zijn de onderdelen 'Werken voor particulieren en huurders van woningcorporaties / vastgoedeigenaren' en 'Samen in een bus reizen' relevant. 

Welke maatregelen gelden er voor een bedrijfsbus? 

  • Stel vast of er een noodzaak is om samen te reizen.
  • Kom zoveel mogelijk alleen naar het werk.
  • Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden.

Als er toch samen reizen moet hanteer dan de volgende aanwijzingen: 

  • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, houd bij in- en uitstappen 1,5 meter aan. 
  • Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen bijvoorbeeld of anders het ventilatiesysteem te gebruiken. 
  • Neem telkens op dezelfde plek plaats. 
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes.
Delen