Geen vraag te gek
088 973 06 00

Q1 2019: Omzet in de woonbranche laat lichte stijging zien

De omzet van de woonbranche is in het eerste kwartaal van 2019 gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de INretail Woonwinkelmonitor.

Belangrijkste resultaten 1e kwartaal 2019 (t.o.v. 1e kwartaal 2018): 

  • De totale woonbranche laat omzetstijging zien van 2,4%;
  • De omzet ontwikkelde zich het meest positief sinds Q2 2018, toen er sprake was van +1,4%;
  • Woningtextielzaken stijgen met 6,9% en trekken het gemiddeld wooncijfer omhoog;
  • De grootste daling is te vinden bij de keukenspeciaalzaken (-2,1%);
  • 56% van de woonwinkels noteerde een omzetstijging ten opzichte van het 1e kwartaal 2018;

Ben je benieuwd naar de maandcijfers van maart? Klik dan hier voor de cijfers per maand.

Veelal positieve ontwikkelingen

Op de keuken- en slaapspeciaalzaken na noteren alle segmenten een positieve omzetontwikkeling. De grootste stijging is te zien bij woningtextielzaken, die met +6,9% de grootste omzettoename sinds Q3 2017 laat zien. De omzet groeide toen met 7,3%. Als we kijken naar de woninginrichtingszaken en de meubelzaken, zien we dat zij de grootste toename laten zien sinds Q4 2017.

Verder is opvallend dat de omzet van keukenspeciaalzaken met 2,1% is afgenomen t.o.v. Q1 2018. In Q3 2018 was er bij de keukenspeciaalzaken ook sprake van een negatieve omzetontwikkeling. De omzet daalde toen met 10,1%. Omzetdalingen waren er destijds trouwens ook voor de andere branches, als gevolg van het uitzonderlijk warme weer. Waar de omzet in Q3 2018 dus daalde, liet Q4 echter weer een stijging zien van 3,5%. Nu is er dus weer sprake van een daling. De omzetten van gemengde zaken en slaapspeciaalzaken bleven nagenoeg stabiel t.o.v. Q1 2018.


Grafiek 1: Omzetontwikkeling woonbranche t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar. Bron: INretail Woonwinkelmonitor
 

Omzetgroei te danken aan ruim de helft van alle vestigingen

Van alle woonwinkelvestigingen boekte 56% een omzetstijging in het eerste kwartaal van 2018. De 2,4% omzetgroei van de totale woonbranche is dus te danken aan die 56% vestigingen. Dit percentage ligt een stuk hoger dan in het eerste kwartaal van 2018. Toen rapporteerde namelijk 49% van de vestigingen een positieve ontwikkeling.

Bij het segment keukenspeciaalzaken was het aandeel vestigingen met een stabiele of gestegen omzet het laagst (45%). Bij de woningtextielzaken lag dit percentage afgelopen kwartaal het hoogst (64%).


Grafiek 2: aandeel vestigingen met een omzetdaling dan wel gelijkblijvende of stijgende omzet in 1e kwartaal 2019 t.o.v. 1e kwartaal 2018. Bron: INretail Woonwinkelmonitor 

Omzetprestaties per regio

In het eerste kwartaal hebben de woonwinkels in regio West (excl. 3 grote steden) en Oost zich het meest positief ontwikkeld ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De 3 grote steden hadden een minder goed kwartaal en daalden met 7,3%.

Regio

Omzetontwikkeling  1e kwartaal 2019

Noord

-0,6%

Oost

+4,8%

Zuid

+1,5%

West (excl. 3 grote steden)

+5,6%

3 grote steden

-7,3%


Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen lag in januari op +1, in februari op -2 en in maart nam de daling verder toe naar -4. Hiermee is het cijfer net onder het gemiddelde niveau van de afgelopen twintig jaar (-3) gekomen. In het afgelopen kwartaal nam de koopbereidheid af (-4), waren consumenten negatiever over hun financiële situatie (-9) en werd de tijd voor het doen van grote aankopen als minder gunstig gezien (0). De stemming onder consumenten was in maart 2019 voor de achtste maand op rij negatiever dan een maand eerder. In 2018 lagen de cijfers van de eerste 3 maanden nog boven de 20.

Woningmarkt

Er zijn in het eerste kwartaal van 2019 minder woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het NVM rapporteert een afname van 3,2% in transacties van bestaande koopwoningen. De gemiddelde verkoopprijs steeg door met 8% naar € 294.000. Het aantal transacties van vrijstaande woningen is met ruim 8% het hardst gedaald. Ook werden er ruim 5% minder appartementen verkocht.

Nieuwbouwwoningen zijn voor het vijfde kwartaal op een rij minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalde met 5% ten opzichte van vorig jaar. De daling komt met name door West-Nederland waarbij de verkoop steeds trager verloopt als gevolg van hoge woningprijzen.

Branchespecialist Wonen, Bert Jan van der Stelt:  

"Ondanks minder woningtransacties en een dalend consumentenvertrouwen realiseert de woonbranche verrassend positieve resultaten in het eerste kwartaal. Toch is het beeld niet unaniem positief. Er zijn flinke verschillen tussen de branches onderling en tussen de diverse regio’s. Het is nu zaak deze ontwikkeling in Q2 vast te houden. Het paasweekend van 2019 helpt ons daar helaas niet mee. Het aantal transacties op de woningmarkt zal verder dalen en onduidelijk is hoe het consumentenvertrouwen zich verder ontwikkelt. Het komt meer en meer aan op je eigen unieke ondernemersvaardigheden. Ben je in staat de consument die unieke ervaring mee te geven en te helpen bij zijn/haar keuze voor een mooi interieur? Blijf niet in je winkel zitten, maar ga naar de consument toe! Door alle keuzemogelijkheden en (online) inspiratieplekken heeft de consument jouw kennis en advies keihard nodig. En er is daarvoor geen betere plek dan bij de consument thuis."

Iedere maand cijfers ontvangen? 

Wil jij inzicht in de prestaties van je eigen onderneming? En wil je kijken hoe jij het doet vergeleken met je branchecollega’s met hetzelfde winkeltype, op een soortgelijke locatie of in dezelfde regio? Doe dan mee aan de INretail Woonwinkelmonitor. Deelnemers krijgen vaker, sneller en meer inzicht, want zij ontvangen elke maand gratis een uitgebreide online rapportage. Deelname is gratis. 

INretail Woonwinkelmonitor

Delen