Geen vraag te gek
088 973 06 00

Samen kom je verder

Het in (Retail)huis hebben van juristen en bedrijfsadviseurs is een meerwaarde die veel ondernemers al hebben ervaren. Zeker omdat de juristen en de bedrijfsadviseur al jarenlang uitsluitend voor retailers werken en dus de branche goed kennen.

Een praktijkvoorbeeld

Dit werd ook zo ervaren door een mode-onderneemster. Deze had het verzoek gedaan aan bedrijfsadviseur Peter Wolfsen om de eenmanszaak door te lichten en de mogelijkheden in kaart te brengen om de dochter van de onderneemster toe te laten treden.

Uit het onderzoek van Peter bleek dat toetreding van de dochter financieel mogelijk was. Tevens was zijn advies om de onderneming te drijven in de vorm van een vennootschap onder firma. Hij wees daarbij op het belang van een gedegen v.o.f.-overeenkomst. Op dat moment werd INretail-jurist Hans Wolters betrokken bij het advies.

Deze heeft zowel de onderneemster als haar dochter ook gewezen op goede onderlinge afspraken. Uit gesprekken kwam naar voren dat vooral was gedacht aan de goede kanten van de samenwerking, maar dat er niet was nagedacht over veel andere punten. Denk aan zaken over het winstaandeel en de mogelijkheid van het opnemen van beloning. Niet onbelangrijk is welke bevoegdheden de afzonderlijke vennoten hebben, wat mogen zij afzonderlijk en tot welk bedrag?

Vooruit denken is heel belangrijk

Een belangrijk punt is ook de mogelijke (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Niet alleen van belang ten aanzien van de beloning en het eventuele winstdeel, maar ook over de toekomst van de onderneming. Is de langdurige arbeidsongeschiktheid een grond om de zieke vennoot uit te stoten (de samenwerking te eindigen)? Daarbij is ook gewezen op de mogelijkheden van verzekeringen.

Besproken op welke wijze de samenwerking zou kunnen eindigen en zo ja, hoe de onderneming voort te zetten door een van de vennoten of de onderneming te liquideren? In samenhang hiermee is ook gekeken naar een non-concurrentiebeding en de eventuele toetreding van andere vennoten.

Nadat de ondernemers hierover goed hadden nagedacht is een contract opgesteld en ondertekend door partijen. Nu de financiering was geregeld en de afspraken waren gemaakt, was er een goede basis om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Heb jij ook hulp nodig?

Neem contact op

Delen