Samen kom je verder

Vragen?
Bel ondernemersservice!
088 973 06 00

Het in (Retail)huis hebben van juristen en bedrijfsadviseurs is een meerwaarde die veel ondernemers al hebben ervaren. Zeker omdat de juristen en de bedrijfsadviseur al jarenlang uitsluitend voor retailers werken en dus de branche goed kennen.

Een praktijkvoorbeeld

Dit werd ook zo ervaren door een mode-onderneemster. Deze had het verzoek gedaan aan bedrijfsadviseur Peter Wolfsen om de eenmanszaak door te lichten en de mogelijkheden in kaart te brengen om de dochter van de onderneemster toe te laten treden.

Uit het onderzoek van Peter bleek dat toetreding van de dochter financieel mogelijk was. Tevens was zijn advies om de onderneming te drijven in de vorm van een vennootschap onder firma. Hij wees daarbij op het belang van een gedegen v.o.f.-overeenkomst. Op dat moment werd INretail-jurist Hans Wolters betrokken bij het advies.

Deze heeft zowel de onderneemster als haar dochter ook gewezen op goede onderlinge afspraken. Uit gesprekken kwam naar voren dat vooral was gedacht aan de goede kanten van de samenwerking, maar dat er niet was nagedacht over veel andere punten. Denk aan zaken over het winstaandeel en de mogelijkheid van het opnemen van beloning. Niet onbelangrijk is welke bevoegdheden de afzonderlijke vennoten hebben, wat mogen zij afzonderlijk en tot welk bedrag?

Vooruit denken is heel belangrijk

Een belangrijk punt is ook de mogelijke (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Niet alleen van belang ten aanzien van de beloning en het eventuele winstdeel, maar ook over de toekomst van de onderneming. Is de langdurige arbeidsongeschiktheid een grond om de zieke vennoot uit te stoten (de samenwerking te eindigen)? Daarbij is ook gewezen op de mogelijkheden van verzekeringen.

Besproken op welke wijze de samenwerking zou kunnen eindigen en zo ja, hoe de onderneming voort te zetten door een van de vennoten of de onderneming te liquideren? In samenhang hiermee is ook gekeken naar een non-concurrentiebeding en de eventuele toetreding van andere vennoten.

Nadat de ondernemers hierover goed hadden nagedacht is een contract opgesteld en ondertekend door partijen. Nu de financiering was geregeld en de afspraken waren gemaakt, was er een goede basis om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Heb jij ook hulp nodig?

Neem contact op

Tags
Contactpersoon
Peter Wolfsen
Peter Wolfsen
Bedrijfsadviseur
088 973 06 54

Recent nieuws

 • open

  Modefabriek | a procreative and inspiring fashion event

  Nieuws
  zondag, 8 juli 2018
  8 en 9 juli 2018 staat de modefabriek weer op de agenda
  Modefabriek | a procreative and inspiring fashion event
 • open

  De consument van de toekomst verwacht relevantie

  Nieuws
  Eergisteren, 22 juni 2018
  De consument lijdt aan infobesitas. De consument staat de hele dag aan en wordt gewild of ongewild geconfronteerd met een overload aan berichten en signalen die niet relevant zijn. Een consument wil maatwerk, beschrijft de trend Massacommunicatie & Persoonlijke Micromomenten in Retail richting 2030. Hoe je maatwerk zou kunnen leveren ligt Lightspeed in onderstaande whitepaper uit.
  De consument van de toekomst verwacht relevantie
 • open

  De voorbereidingen voor een verkoopplan in een notendop

  Nieuws
  woensdag, 20 juni 2018
  De meimaand kent ieder jaar flinke uitdagingen, met zijn feestdagen en de daaraan gekoppelde schoolvakanties welke doorgaans invloed hebben op de omzet. Maar wat doe je daar nu aan?
  De voorbereidingen voor een verkoopplan in een notendop
 • open

  Proeftijd blijft twee maanden

  Nieuws
  woensdag, 20 juni 2018
  Op 1 juli loopt de huidige cao af. De proeftijd in contracten langer dan 6 maanden voor nieuwe medewerkers kan in tegenstelling tot een eerder bericht gewoon op twee maanden blijven staan.
  Proeftijd blijft twee maanden

Gerelateerd aan dit artikel

Delen