Geen vraag te gek
088 973 06 00

Samen sterk tegen onrechtmatige verkoop

In de nieuwsbrieven van INretail lees je vaak wat wij doen om jou als ondernemer te ondersteunen. Bijvoorbeeld met juridisch, financieel of bedrijfsadvies. Zodat jij je bezig kan houden met hetgeen waar je echt goed in bent: ondernemen. Door inspirerende ondernemersverhalen en onze belevingen als regioadviseurs met jullie te delen, schetsen we een beeld van wat er in het retaillandschap en in jouw regio gebeurt.

De laatste tijd nemen steeds meer retailers contact op met de vraag wat wij als brancheorganisatie kunnen doen tegen onrechtmatige retail. Hiermee worden plekken bedoeld waar geen retailvergunning voor is, of plekken die zich ver buiten een winkelgebied bevinden. De retailers in de winkelstraten en retailgebieden ondervinden hier flink wat last van. Vaak gaat het om monsterverkopen, outlets of samplesales. In dit geval was dat echter niet zo, het ging om een locatie zonder retailbestemming.

Verkoop op een locatie zonder retailbestemming
Zo werd ik afgelopen week door een trouw lid uit de regio gebeld met een opmerkelijk verhaal.
In haar gemeente (een plek waar retailers het al erg zwaar hebben) zou er een verkoop plaatsvinden in een nabij gelegen hotel. Het mag duidelijk zijn dat het hier niet gaat om een retaillocatie en zonder daar al te veel onderzoek naar te doen kan een ieder zich bedenken dat hier ook geen retailvergunning voor aanwezig is.

Adequaat optreden
Door het proactief handelen van deze ondernemer hebben we gemakkelijk alle contactgegevens van de betrokken partijen verzameld. Het werd snel duidelijk dat er inderdaad geen retailvergunning aanwezig was voor deze monsterverkoop. Na het contact met de gemeente heeft de burgemeester adequaat gehandeld en is er in een spoedvergadering besloten dat de verkoop onder geen enkel beding door mocht gaan.

Om er zeker van te zijn dat het evenement niet verschoven werd naar een andere locatie, hebben we er met de INretail-afdeling Belangen en Beleid voor gezorgd dat hotels in de nabije regio zich ook goed realiseren dat ze geen retailvergunning hebben en dit soort praktijken dus niet mogen laten plaatsvinden in hun hotel.

INretail: voor ondernemers!
Als brancheorganisatie staan we naast onze leden en streven we samen naar gezonde retailgebieden. We kunnen in dit soort situaties zeker iets voor ondernemers betekenen, echter geeft het nooit een volledige garantie dat gemeentes dezelfde pijn voelen en positief acteren. Wat natuurlijk heeft geholpen in dit succesverhaal is de pro-activiteit van de retailer. Deze ondernemer heeft mij alle nodige informatie betreffende locatie, tijd, datum, contactgegevens van gemeente en organisatoren verschaft. Deze keer waren we er, door snel handelen, op tijd bij en hebben we uit kunnen voeren waar we voor staan! 

Delen