Geen vraag te gek
088 973 06 00

Schoenenbranche komt na drie kwartalen uit op -9,5%

Na drie kwartalen maken we de balans op en komt de totale schoenenbranche 2020 uit op -9,5% omzetdaling. Door een verspoeling van de coronamaatregels is het derde kwartaal een relatief hoopvol kwartaal geweest. Uitgestelde aankopen en gestimuleerd door het warme weer maken dat de consument zorgt voor een omzet impuls via de aanschaf van sneakers, slippers en binnenschoenen. Dit alles blijkt uit de nieuwste INretail/GfK Shoescan.

Kwartaalcijfers schoenenbranche 2020

De belangrijkste resultaten op een rij:

Omzet cumulatief Q1-Q3

-9,5%

Omzet Q3

-2,3%

Offline omzet Q3

-10,6%

Online omzet Q3

+9,6%

MKB Q3

-5,7%

GWB Q3

+5,4%


Dave Quadvlieg, branchespecialist Schoenen over Q3 2020:

Helaas heeft de laatste maand van Q3, september, een fikse min veroorzaakt. Een aantal redenen liggen hieraan ten grondslag. Allereerst, het weer. We hebben een mooie nazomer gehad met hoge temperaturen in september. Hiermee werd de verkoopperiode van zomeritems ineens verlengd. Doordat deze artikelen al fors waren afgeprijsd heeft dit en een belangrijke invloed gehad op het omzetcijfer én is het moeilijk om de vergelijking te trekken met september 2019.

Tot slot werd de nieuwe najaarscollectie, door alle coronaperikelen, later uitgeleverd en was deze veelal incompleet.
Kortom, een maand om snel achter ons te laten. De schouders eronder in Q4 en proberen de omzet min over dit jaar zoveel mogelijk te beperken.

Grafiek 3. Omzet schoenen totaal en per productgroep t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bron: INretail GfK ShoeScan.

Alvast even een doorkijkje naar het volgende en laatste kwartaal van dit jaar. Met de (opnieuw) aangescherpte maatregelen van het kabinet is de kans groot dat het aantal bezoekers aan de winkelstraat zal afnemen, zo ervoeren we ook begin dit jaar. Dit houdt in dat andere verkoopkanalen, naast de fysieke winkel, een belangrijke rol gaan innemen.
INretail heeft een ledenpeiling uitgevoerd over online ondernemen. Hierin gaf 54% van de schoenenretailers aan al over een eigen webshop te beschikken. 20% genereerd verkoop via een of meerdere platformen. Het overgrote deel van de schoenenretailers beschikt dus over een ander verkoopkanaal buiten de ‘traditionele’ winkel. Een belangrijke factor als het gaat over het voortbestaan van je onderneming. Uit recente peiling is tevens gebleken dat er een lichte toenemende bezorgdheid waarneembaar is over het voortbestaan van de onderneming. Het wel of niet bewegen naar of actiever inzetten op online ondernemen kan hier het komende kwartaal wel eens een sleutelrol in gaan spelen.

Flinke daling in aantal verkochte stuks

In het derde kwartaal daalde het aantal verkochte stuks met 5,6% ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde prijs nam toe met 3,4%.

Klik hier voor de omzetcijfers per maand

Wil je meer weten over hoe de INretail/Gfk Shoescan cijfers tot stand komen? Lees meer!

Waar komen de cijfers vandaan?

De meting van de INretail/Gfk Shoescan vindt plaats bij online en offline schoenretailers, maar ook bij kledingretailers die schoenen verkopen en warenhuizen. Daarbij kan het gaan om single online dan wel offline als multichannelspelers. Feit is dat de grenzen tussen branches en kanalen voor de consument steeds minder relevant zijn en omzet dus via allerlei kanalen wordt gemaakt. Zo blijkt uit consumentenonderzoek van GFK dat 36% van de bestedingen aan schoenen niet in schoenenwinkels wordt uitgegeven. 

 

Elke week cijfers ontvangen? 

Doe dan mee met de INretail/Gfk FashionScan. Deelnemers ontvangen wekelijks rapportages waardoor het beter mogelijk is om tijdens het verkoopseizoen op basis van de actuele verkoopontwikkeling bij te sturen.
Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling marktonderzoek van INretail: marktonderzoek@inretail.nl / tel. (088) 973 06 00.

 

Noot 1: Het totale modesegment omvat de omzet in bovenmode, ondermode en beenmode en is exclusief persoonlijke accessoires en schoenen. Ondermode omvat nachtkleding, ondermode en badmode.
Noot 2: De percentages in de grafieken geven de gemiddelde omzetontwikkeling weer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder van moderetailers die zijn aangesloten bij de INretail / GfK FashionScan.
Noot 3: Voor het gemak is een kalendermaand genoemd, maar de meting vindt plaats in periodes.
Noot 4: Cijfers kunnen afwijken van eerder gepubliceerde cijfers i.v.m. panelwisselingen. 

Noot 5: Cijfers die vanuit CBS worden gepubliceerd wijken af van bovenstaande. De reden hiervoor is verschil in de meetmethode en definitie. Voor meer toelichting klik hier. Voorbeeld: Cijfers vanuit de INretail/GfK Fashionscan bevatten zowel offline als online omzetresultaten. Bij de CBS cijfers worden puur onlinespelers niet meegenomen in branchecijfers. CBS publiceert apart over de omzetontwikkeling in internetverkopen, alleen voor detailhandel totaal niet per branche. In het INretail/ GfK Fashionscan cijfer gaat het om offline + online omzet van puur online spelers + bricks& clicks/multi-channel spelers.Deelnemers aan de INretail/GfK Fashionscan kunnen de ontwikkelingen in online en offline ook separaat volgen (mits geen inzichtelijkheid van individuele spelers in het online kanaal).

Delen