Geen vraag te gek
088 973 06 00

Sectorpremies WW omlaag

De sector premie WW die werkgevers in de detailhandel moeten betalen om de WW-pot van het UWV te vullen, gaan in 2018 fors omlaag.

Dat levert een directe besparing op de loonkosten op. INretail heeft zich hier hard voor gemaakt bij UWV is en blij dat haar advies is overgenomen.

Uit de begroting die op Prinsjesdag bekend werd, blijkt dat een aantal andere premies juist stijgen. De verlaging van de WW-sectorpremie dempt het effect en zorgt ervoor dat de premiedruk ongeveer gelijk blijft zoals het er nu uitziet.

Waar maken wij ons nog meer hard voor?

Delen